Klimaatadaptatie: niemand ontsnapt eraan

“Bij ons is het (voorlopig?) nog eens een zomer uit de oude doos: een echte kwakkelzomer. Maar in andere delen van de wereld slaat het klimaat des te harder en des te dramatischer toe: tropische temperaturen, bosbranden, wateroverlast, overstromingen en stormen, veel slachtoffers, etc.”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ja, we zullen ons moeten aanpassen en alternatieve oplossingen vinden.
Met een specifieke term noemt dat klimaatadaptatie. En dat geldt voor de bevolking, maar evenzeer voor de belangrijkste economische sectoren.

Nemen we de land- en tuinbouwsector en de fruitteelt. Ook zij hebben te kampen met specifieke problemen als gevolg van het klimaat.
De Europese en de Vlaamse overheid moeten daartoe het goede voorbeeld geven en dienen ter zake zoveel mogelijk het kader te creëren en eventueel met geld over de brug komen.
Dat moet versneld gebeuren, want de calamiteiten als gevolg van het klimaat nemen zienderogen toe.
Indien Vlaanderen daartoe beroep wil doen op Europees geld moet dat gebeuren via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Het is goed dat het Vlaams Departement Landbouw en Visserij in het najaar begint met een participatieproject om een ‘Landbouw Adaptatie-Actieprogramma 2030’ te realiseren.
De inzet is om te komen tot een zo klimaatrobuuste mogelijke landbouw. (1)
De fruitsector mag hierbij niet uit het oog verloren worden.

Een ander project in diezelfde context zijn de terechte plannen om in Vlaanderen soja te telen.
Indien we daar zouden in slagen zou er minder of zelfs niet langer soja moeten ingevoerd worden uit subtropische gebieden en zou er daar minder ontbost moeten worden. Zo zouden we bijdragen aan de oplossing van een groot klimaatprobleem in die regio’s. Bovendien is soja interessant inzake de mestproblematiek: soja kan veel stikstof uit de lucht halen om de plant te laten groeien, waardoor geen bemesting nodig is.  
Voor dierenvoeding wordt er hier nu al soja geteeld, maar voor menselijke consumptie is de kwaliteit onvoldoende en zijn de oogsten te klein.
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) doen nu verder onderzoek. (2)

Dit zijn maar twee voorbeelden van de richting, die de landbouw, de tuinbouw en de fruitteelt uit moet in Vlaanderen.
Op zulke en andere klimaatvriendelijke oplossingen moet het beleid nog meer inzetten."