Korte gemeenteraad in Sint-Truiden

Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove

De maandelijkse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad en de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 28 oktober 2019 waren erg kort.

“4 punten op de OCMW-raad en 13 punten, waarvan 2 bijkomende vanwege de sp.a fractie, op de gemeenteraad”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Gemeenteraden hebben in Vlaanderen nu éénmaal steeds minder te zeggen.
Het zwaartepunt is de laatste jaren sterk verschoven naar de colleges van burgemeester en schepenen.

Audit Vlaanderen heeft het stadsbestuur ‘op de vingers getikt’ over een tweetal dossiers: de verkoop van een stuk grond van het OCMW en de aanleg van een kunstgrasveld in de deelgemeente Velm.
Niet toevallig 2 dossiers, waar wij als sp.a heel wat vragen rond hadden en hebben.

Sp.a gemeenteraadslid Ann Knaepen heeft vragen gesteld rond de vermindering van de toelagen voor de literaire prijzen voor de editie 2020/2021.
De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft het punt daarop teruggetrokken, hopelijk gaan ze rekening houden met de gemaakte bemerkingen.

Sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti heeft via een bijkomend agendapunt voorgesteld om aan wereldkampioene turnen Nina Derwael een prijs ter waarde van 2 500 euro te schenken voor haar 2de wereldtitel. Maar ja, het voorstel komt dit keer van de oppositie, dus weer NEEN. (1)
In datzelfde verband heeft sp.a gemeenteraadslid Johnny Vangrieken voorgesteld om in de nieuwe sporthal op Sint-Pieter een echte turnzaal in te richten, zodat de jeugd in Sint-Truiden echt zou gestimuleerd worden om in de voetsporen van Nina te treden.
De reactie van de burgemeester was positief, we zijn benieuwd.

Sp.a fractieleider Gert Stas heeft nogmaals gewezen op de onzekerheid, waarin het huidig zwembadpersoneel zit in afwachting van de privatisering.
Echt ongehoord hoe het huidig stadsbestuur met die mensen omgaat! Ook heeft hij de gevaarlijke toestand, waarin het fietspad op de Speelhoflaan zich bevindt, aangehaald en naar de plannen van het stadsbestuur gevraagd. (2)”