Kunst van HIER

Een stad kun je op verschillende manieren "promoten". Kunst is daartoe een ideaal middel en dat hoeft niet altijd duur te zijn.

"Op zaterdag 16 maart 2019 was het weer de uitreiking van de literaire prijzen van de stad Sint-Truiden in cultuurcentrum de Bogaard", aldus gemeenetraadslid Ludwig Vandenhove.
"Als ik vrij ben, probeer ik daar altijd naartoe te gaan.
Het is een activiteit waar je tot rust komt.

In de periode dat ik burgemeester was (naar een idee van schepen van Cultuur Miel Londoz), kregen de laureaten altijd een kunstwerk dat ze mochten kiezen uit een aantal werken van de beste leerlingen van de academie voor beeldende kunsten. Het was tevens een veruiterlijking van de goede samenwerking tussen de verschillende diensten, die met cultuur bezig zijn ('een geïntegreerd cultuurbeleid').
Om de kunst van HIER meer onder de aandacht te brengen, zou het een goede zaak zijn als dat gebruik opnieuw zou ingevoerd worden. Ook de leerlingen van de academie voor woord en muziek zouden dan opnieuw kunnen ingeschakeld worden voor de omlijsting, dat deden wij eveneens. (1)
Met dat laatste voorstel wil ik zeker geen afbreuk doen aan de muzikale intermezzo's van Sara Salvérius, gewoon prachtig op accordeon.
Iets van vroeger moet niet altijd slecht zijn."