Label voor stiltegebied Altenbroek in Voeren

Op zondag  17 mei 2015 kreeg het stiltegebied Altenbroek in Voeren officieel 2 sterren.
Daarmee bezit Limburg nu 4 van de 6 in Vlaanderen erkende stiltegebieden.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was erbij.

Ludwig Vandenhove: “Dit is nog maar eens een bewijs over welke troeven we in Limburg beschikken: 4 van  de officieel erkende 6 stiltegebieden van Vlaanderen bevinden zich in Limburg.
Het gaat, naast Altenbroek (Voeren), over Gerhagen (Tessenderlo), Kempen-Broek (Bocholt, Bree en Kinrooi) en Zwarteput (Bilzen, Lanaken en Zutendaal).
We zijn niet enkel de meest groene provincie van Vlaanderen, maar ook de stilste…
Van een voortrekkersrol gesproken.

Ik ben natuurlijk blij dat we hier vandaag in Haspengouw staan voor de officiële erkenning van een stiltegebied. Daarmee sluiten we aan bij andere regio’s in Limburg. Want voor alle duidelijkheid: Voeren behoort niet alleen tot Vlaanderen, maar ook tot Haspengouw.

Stilte is tegenwoordig in.
Het past perfect is de tendens tot meer meditatie, die we merken in onze samenleving.
De toenemende aandacht hiervoor, onder andere in  de media, is hier een mooi bewijs van.
Je kan geen krant of tijdschrift meer openslaan of er staat iets in over yoga.

Het past eveneens in de tendens tot kleinschaligheid.

De provincie Limburg is al sinds de jaren ’90 actief rond stilte.
Een eerste studie uit het begin van  de jaren ’90 resulteerde in een geluidskaart van Limburg en de aanduiding van 40 potentiële stiltegebieden.
Het ontbreken van een wettelijk kader bemoeilijkte de echte opstart van initiatieven.
Daar kwam verandering in met het proefproject Dender-Mark en  demogelijkheid om te werken rond een kwaliteitslabel voor stille gebieden.

Voor de realisatie werd het Vlaams stappenplan gevolgd.
Wij hebben als provincie Limburg hiervoor nauw samengewerkt met de betrokken gemeentebesturen, de 3 Regionale Landschappen en de Vlaamse  overheid, die de geluidsmetingen voor haar rekening nam.

In 2009 werd dat voor Limburg concreet.
Een drietal punten moe(s)ten bereikt worden: een afbakening van het stiltegebied, een kwaliteitslabel en stilte-acties typisch voor het gebied.

De 4 labels voor Limburg zijn een belangrijk resultaat, maar even belangrijk was en blijft een draagvlak creëren voor stilte en de opleiding van stiltegidsen. ‘De Dorpsstraat’ weet immers niet altijd wat met stilte en een label bedoeld wordt.
Toen ik de eerste maal hoorde over stiltegebieden en ik wat meer informatie opvroeg, hen ik het ook enkele keren moeten herlezen.

De inspanningen van  de provincie Limburg leverden resultaat op.  Zo is er de stiltepoort van Gerhagen en een afgestemd toegankelijkheidsplan in Zwarteput.
In Voeren zijn er 2 stilteligbanken en een rapport met onder andere aanbevelingen en knelpunten, waar de gemeente verder op kan werken.

Tot slot nog dit.
We hebben hier vandaag en dubbel feest met de opening van de plukboomgaard van Natuurpunt, aangeplant door de leerlingen van de provinciale basisschool in Voeren.
Een hoogstamboomgaard bij, terwijl er zoveel - TEVEEL! - verdwijnen.

Bedankt aan alle personen en instanties, die aan de realisatie van dit stiltegebied hebben bijgedragen.”

Hieronder vindt u de perstekst.


Zie onder andere Radio 2 Limburg-journaal, 17-05-2015. Officieel label en plukboomgaard voor stiltegebied Altenbroek. www.limburg-actueel.be, 18-05-2015.

Zie ook Een vierde stiltelabel voor Limburg van 13-02-2015 en Een echt duurzaam beleid, een globaal plan rond hoogstamboomgaarden van 28-01-2015 op deze website.