Landbouw na Corona

‘De impact van de Coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid’ was de titel van een hoorzitting in de Commissie Landbouw, Visserij en Platteland van het Vlaams parlement op woensdag 1 juli 2020.

“Er zijn teveel hoorzittingen in het Vlaams parlement vind ik”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar soms zijn ze nuttig, zoals nu bijvoorbeeld de mogelijke evoluties van de diverse beleidsdomeinen na Covid-19.
Vooraleer de politiek dan eventueel beslissingen neemt, is het goed eens te luisteren naar specialisten en mensen op het terrein.

Wat is mij opgevallen tijdens deze hoorzitting?

-De landbouwsector heeft de nodige veerkracht getoond en moet nu gebruikmaken van het toegenomen belang om te wegen op het beleid. Nog maar eens is bewezen dat de landbouw voedsel kan produceren voor de ganse wereldbevolking, alleen blijft een gedeelte ervan verstoken omwille van financiële redenen en de ongelijkheid.

-Alle sprekers -soms wel genuanceerd- zien de positieve kanten en de opportuniteiten van de Green New Deal van de Europese Unie (EU). Belangrijk in dat verband is dat het speelveld gelijk is voor alle landen en dat er faire handelsverdragen zijn.

-Er moet actief werk gemaakt worden van nieuwe verdienmodellen in de landbouw.

-Een andere landbouw is ook de verantwoordelijkheid van de voedingsproducenten en de consumenten.

-Het is te vroeg om te evalueren in welke mate het nieuwe gebruik dat de consument rechtstreeks bij de consument koopt al dan niet een meer definitieve vorm zal krijgen.

-Vlaanderen moet positief kijken naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Wat zijn de mogelijkheden voor een agro-ecologische win-win situatie van het nieuwe GLB in Vlaanderen?

-De aantallen en de omzet van de ‘alternatieve aanpak’, onder andere via het Steunpunt Korte Keten, blijven beperkt.
Hoe kan dit opgeschaald worden?

-Duurzaamheid moet de ambitie zijn, niet de methodiek van hoe aan landbouw gedaan wordt.

 

Stof genoeg dus om in het najaar een grondig debat te hebben over de toekomstige landbouwontwikkelingen in Vlaanderen.”

Het volledige verslag is binnenkort te raadplegen via www.vlaamsparlement.be, Commissie Landbouw, Visserij en Platteland.