Langere huurovereenkomst voor de verenigingen op het kasteeldomein ‘Terbiest’?

Het verenigingsleven ligt ‘Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) nauw aan het hart.
Dit geldt zeker voor het kasteeldomein ‘Terbiest’, omdat schepen Johnny Vangrieken en burgemeester Ludwig Vandenhove er de geestelijke vaders van zijn.

Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove: “De verenigingen op het kasteeldomein Terbiest zijn vragende partij om hun huurovereenkomsten aan te passen voor een langere termijn, namelijk naar een hernieuwbaar contract van 9 jaar, naar analogie met de Sint-Truidense voetbalclubs.
Deze overeenkomst op lange(re) termijn moet hen toelaten om zelf te investeren in hun infrastructuur en in de werking van hun vereniging.

 

Het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 8 april 2011 heeft op voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) het globale dossier (van alle verenigingen, die op het kasteeldomein Terbiest gehuisvest zijn) doorverwezen naar de gemeenteraad van 18 april eerstkomend.”

 

 

 

 

 

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) hoopt daar een meerderheid voor dit voorstel te vinden, want in het verleden werd een gelijkaardige aanvraag van 2 clubs, met name van de Sint-Truidense Karabijn- en Pistoolschutters (SKPS) en van de Petanqueclub Sint-Joris Terbiest, door CD&V en Open VLD weggestemd.

 

 

CD&V en Open VLD krijgen nu nog maar eens de kans om te bewijzen dat ze niet alleen met woorden achter het verenigingsleven (‘het middenveld’) staan, maar ook met daden.”, besluiten schepen Johnny Vangrieken en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Na mondelinge en schriftelijke contactname heeft burgemeester
Ludwig Vandenhove trouwens de formele bevestiging gekregen van de centrale administratie van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dat de erfpacht van het kasteel domein ‘Terbiest’ zeker behouden kan blijven tot en met 2032 De betrokken clubs en verenigingen moeten zich dus geen zorgen maken.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Overdekking schietstand boogschutters en petanquevelden op het domein Terbiest in Sint-Truiden!’ van 15 mei 2009 en ‘Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) wil verenigingen op het domein Terbiest houden!’ van 4 juni 2009 op deze website.