Leerlingen nog meer sensibiliseren!

“Er zijn al heel wat scholen in Sint-Truiden, die regelmatig initiatieven nemen rond integratie en ontwikkelingssamenwerking.
Ik wil dit nog meer stimuleren over de schoolnetten heen en inhoudelijk uitbreiden naar onder andere activiteiten rond vredesopvoeding.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Tijdens de krokusvakantie hebben 7 leraren en 4 leerlingen van de Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw een inleefreis naar Rwanda gemaakt."

 

 

 

"Tijdens de paasvakantie brengen een 40-tal leerlingen van het laatste jaar van het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden (KAST) een bezoek aan de uitroeiingskampen van Auschwitz en Birkenau.
Ik heb aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) gevraagd dat ze een specifiek reglement zouden uitwerken naar de scholen toe, zodat dit soort activiteiten kan betoelaagd worden."

 

"Hierbij is het belangrijk een goede inhoudelijke afbakening te maken tussen ontwikkelingssamenwerking (strikt genomen is de bevoegdheid van de GROS daartoe beperkt) en andere sensibiliserende activiteiten, die in dezelfde richting gaan (bijvoorbeeld integratie, vredesopvoeding, etc.).”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

“Heel dit idee van mij kadert in het ‘beleidsplan voor ontwikkelingssamenwerking 2008-2012’, dat op mijn voorstel is goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21 januari 2008 en dat de bedoeling heeft om tegen het einde van deze legislatuur 0.7% van de stedelijke begroting te besteden aan de beleidsdomeinen duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking.”

 

 

Zie ook de tekst ‘Kiezen voor de 0.7-norm!’ op deze website.