Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) blijft achter marktkramers en foorreizigers staan!

Sinds de sp.a (opnieuw) deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden vanaf 1 januari 1995 is de bevoegdheid van foren en kermissen altijd bij één van de eigen schepenen geweest.
In die hele periode zijn zowel de zaterdagmarkt, als de kermissen (de augustuskermis, de kermis bij carnaval en de wijkkermissen) sterk uitgebouwd.

De sp.a wil dit beleid aanhouden.

Sint-Truiden is historisch een marktstad met de zaterdagmarkt en de (vroegere) veemarkt en recent ook de succesvolle rommelmarkt.
De opeenvolgende sp.a-schepenen - momenteel
Filip Moers - hebben dit beleid verdergezet en sterk verder uitgebouwd.

 

Sedert 1995 is er bijvoorbeeld een sluitend plan voor de zaterdagmarkt uitgetekend, voor de desbetreffende specifieke wetgeving een feit was, is er een stedelijk reglement gemaakt, waarbij willekeur bij toewijzing van plaatsen werd uitgeschakeld, zijn er diverse promotieacties, etc. .

 

 

Tijdens dit beleid heeft de sp.a er steeds voor gekozen om een goed evenwicht te zoeken tussen enerzijds de belangen van de marktkramers en foorreizigers en anderzijds de belangen van de andere middenstanders.
Of om het nog anders te zeggen: “marktkramers en foorreizigers zijn voor ons middenstanders zoals alle anderen”, aldus schepen
Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Middenstanders, die kritiek geven op de zaterdagmarkt en/of op de kermissen op de Grote Markt, beseffen niet welk voordeel dit voor hen meebrengt, onder andere door Sint-Tuiden de nodige uitstraling te geven, zodanig dat klanten en toeristen ook op andere ogenblikken naar Sint-Truiden komen. Bovendien gaat het om activiteiten, die precies veel geld opbrengen voor de stad en geen extra geld kosten voor de belastingbetaler. Dit kan niet gezegd worden van bepaalde andere evenementen.

 

 

 

 

 

Spijtig genoeg stellen we nu vast dat zowel vanuit Open VLD, als vanuit CD&V, het gegeven van de zaterdagmarkt in twijfel wordt getrokken, onder andere door het feit dat er zogezegd meer en meer kritiek komt, onder andere van andere middenstanders en/of horecazaken, die niet meer aanvaarden dat er een halve dag per week, met name op de zaterdagmorgen, een kraam voor hun uitstalraam staat.
Beleid is nu eenmaal een kwestie van keuzes: de politiek kan niet iedereen tevreden stellen!

 

 

De sp.a blijft ervan overtuigd dat zij tot nu toe in heel het marktgebeuren, als onderdeel van het globaal middenstandsgebeuren, een goed evenwicht gevonden heeft en wil dit ook in de toekomst zo blijven verderzetten.
Eigen belangen en politiek op korte termijn zijn wat de sp.a betreft niet aan de orde!

 

 

Op dezelfde manier trachten sommige collega-schepenen de zaterdagmarkt in een slecht daglicht te stellen omwille van het feit dat deze zogezegd (brand)onveilig zou zijn.
“Niets is minder waar”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Regelmatig worden er controles gedaan en wordt er nagegaan of de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, in geval van een calamiteit, tijdig ter plaatse kan zijn.
De zaterdagmarkt is wel degelijk veilig!
Brandweerbevelhebber
Etienne Leers heeft dit recent nog schriftelijk bevestigd.”

 

 

“Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) is duidelijk: voor ons moet de zaterdagmarkt blijven zoals dit nu is, net zoals de augustuskermis en de carnavalskermis.
Als andere partijen daar een andere mening over hebben, die wij respecteren, dat ze dat dan in alle openheid zeggen, in plaats van achterhoedegevechten te leveren!
Wij herhalen nog eens: marktkramers en foorreizigers zijn middenstanders zoals alle anderen en zij kunnen, zoals alle middenstanders, op onze steun blijven rekenen!”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.