Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) heeft een oplossing voor de petanquers!

Er is een alternatief voor de overdekte petanquehal in het voormalige Belgacomgebouw.

De Petanqueclub Sint-Truiden (PCST) moet op korte termijn de indoor petanquevelden, die sinds begin 2007 door de stad Sint -Truiden ingericht zijn in de voormalige Belgacomsite in de Gazometerstraat, verlaten voor het project dat het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) daar zal realiseren.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) stelt als alternatief een deel van de loods voor van de stad Sint-Truiden, naast het moestuincomplex met dierenpark en hondenweide in de Waterkuilstraat in de deelgemeente Zepperen.

Toen het stadsbestuur in 2005 de Gazometersite aankocht, met de bedoeling er een feestzaal in onder te brengen, kregen de petanquers er hun onderkomen.
Met materialen, gefinancierd door de stad Sint-Truiden, werd er met vrijwilligers een indoor petanque-accommodatie met 10 binnenterreinen gerealiseerd.
Alle spelers van buiten Sint-Truiden, die er komen spelen, spreken over een uitmuntende locatie.
In de voorbije jaren groeide de club uit tot ruim over de 100 petanquers.”, aldus
Johnny Vangrieken, bevoegd schepen voor gebouwen en voormalig schepen van sport.

 

“In onze definitieve plannen voor dit complex was er, naast een nieuwe stadsfeestzaal ter vervanging van de ‘Manège’, plaats voor een jeugdhuis en in de kelder voor petanqueterreinen.
Waren CD&V en Open VLD niet gekomen met hun bijna futuristische visie op de stationsomgeving was dit project al gerealiseerd.”,
zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Door de geplande slopingswerken van het oude Belgacomgebouw, die begin volgend jaar worden aangevat, dreigen de petanquers tegen de wintercompetitie in 2012 op straat te staan.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) doet er alles aan om de petanquers een alternatief te bieden om ook in de winterperiode hun sport te kunnen verder zetten.

“We hebben veel locaties overwogen, maar denken er nu één gevonden te hebben.”, zeggen schepen van groen, milieu en stadsmagazijn Filip Moers en schepen van sport Bert Breesch. 

Net zoals bij de petanqueterreinen in het voormalige Belgacomgebouw, zal de stad Sint-Truiden de materialen betalen en de spelers, de (bestuurs)leden en sympathisanten zullen de werken uitvoeren.
Mits relatief kleine investeringen, kan deze loods snel in orde gebracht worden.

De gemeentelijke loods langs de moestuintjes in de Waterkuilstraat wordt de nieuwe ‘indoor petanquetempel’!

 

Op dit ogenblik is deze loods nog maar beperkt in gebruik door de stadsdiensten en de er huidige gestalde machines kunnen grotendeels ondergebracht worden in het centrale stadswerkhuis te Sint -Truiden, Schurhovenveld 1032 (Sint-Jorisstraat), 3800 Sint-Truiden. Deze locatie is bovendien nu reeds een trefpunt van buurtbewoners en tuiniers - ze hebben er ook een kleine opbergruimte - en is bijgevolg uiterst geschikt als overdekte petanqueruimte.
Het kan het buurt- en verenigingsleven in Zepperen alleen nog maar doen toenemen: biologische tuiniers worden petanquers en omgekeerd.

“Zo wordt dit een uniek project, waarbij diverse beleidsdomeinen (buurtleven, duurzaam beleid, dierenwelzijn, groen en natuur, stadsmagazijn en sport) geïntegreerd worden. Bovendien tonen we hierbij nog maar eens aan dat wij als Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) blijven zoeken naar goede projecten, naast het centrum, in buurten, dorpen en wijken.
Buurten, dorpen en wijken zijn even belangrijk dan het centrum.”, besluiten de sp.a-schepenen en de sp.a-burgemeester.

 

Zie onder andere de tekst ‘Sint-Truiden gaat verder met de uitbouw van de petanquesport!’ van 22 oktober 2009 en ‘Eindelijk: een petanquetornooi op de Grote Markt van Sint-Truiden!’ van 18 augustus 2010 op deze website.

Hierover is onder andere een artikel verschenen op LimburgActueel van 17 juni 2011 in Het Nieuwsblad van 21 juni 2011.