Limburg is Antwerpen niet!

Viceminister-president Annemie Turtelboom van de Vlaamse regering kent Limburg duidelijk niet.

Op de vraag of de provincies in de toekomst afgeschaft zullen worden, antwoordt zij “… Dus ja, als wij goed scoren bij de volgende verkiezingen, dan gaat Open Vld de volledige afschaffing van de provincies terug op tafel leggen.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de provincie Antwerpen, dan stel je vast dat de Kempen, de stad Antwerpen en de stad Mechelen heel andere noden hebben. Je ziet daar dus een heel grote diversiteit binnen één regio.” [1]

Wat met de verkiezingsbelofte van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dat “de provincie Limburg niet wordt afgeschaft als het van Open Vld afhangt”?  [2]

 

[1] “Een economische boost is voor mij op dit moment absoluut prioritair”. Interview met Annemie Turtelboom. Stuur (onafhankelijk tijdschrift voor lokale leidinggevenden), april-juni 2015, pp 5 - 9.
[2] Kopstukkendebat, TVL, 19-05-2014.

Zie ook “sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg” van 15-05-2014 op deze website.