'Limburg, green & clean'

“Vanuit de zogeheten expertengroep worden een aantal oplossingen aangedragen als antwoord op de Limburgse tewerkstellingscrisis.

Natuur en milieu komen daarbij niet aan bod.

Op mijn vraag hebben de 3 Limburgse Regionale Landschappen, samen met de sociale economiebedrijven ‘De Winning’ en ‘De Wroeter’,  een nota opgesteld, waarin uitgewerkte voorstellen zitten hoe basiszorg voor landschap en natuur als troeven kunnen bijdragen aan extra jobs en economische welvaart.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 “Het groene karakter  van Limburg zorgt nu reeds voor heel wat tewerkstelling, die moet bestendigd worden, maar biedt nog heel wat groeikansen voor arbeidsplaatsen.

De toeristische sector in Limburg is de laatste jaren sterk gestegen, maar vaak wordt uit het oog verloren dat bezoekers vooral naar Limburg afzakken omwille van het groen, de bossen,  de landschappen, de natuur, de fiets –en wandelpaden, etc.. En die moeten er proper en verzorgd blijven bijliggen.

Het is een basisvoorwaarde voor de verdere toeristische ontwikkeling van Limburg.”

PARK 3 PLAN is ‘Een groen, innovatief en duurzaam plan voor Limburg. Lokale oplossingen voor globale problemen.’  en kan 1 000 arbeidsplaatsen opleveren.

Het project Landschap PARK gaat over de verdere ontwikkeling van de landschapsparken.

Er is hard gewerkt aan het creëren van een eigen identiteit voor 6 Grote Landschappelijke Eenheden: De Wijers, Bosland, Kempen-Broek, Maasvallei, Haspengouw en Voeren.

De verdere uitbouw kan op termijn bijna 400 banen creëren.

Ook het Nationaal Park Hoge Kempen heeft nog heel wat mogelijkheden. Zo kan de oppervlakte met 30 procent toenemen, van 5.600 hectare naar ruim 7.000 hectare. De verdere uitbouw van het Field Research Centre biedt eveneens de kans om mee te werken aan internationaal wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling.

 Het doel is om in 5 jaar een van de grootste Nationale Parken van West-Europa te worden.

“In de diverse plannen, die de komende weken en maanden ongetwijfeld op tafel gaan komen in Limburg, moeten natuur en milieu via de bestaande organisaties hun plaats krijgen.

Of hier geld voor is?

Dit geldt voor alle voorstellen en hier zullen alle niveaus –Europees, federaal, Vlaams en Limburgs – een inspanning moeten doen.

Natuurlijk zijn de Antwerpse scholen belangrijk en vragen zij extra –geld naar aanleiding van het overschot op de Vlaamse rekening 2012, maar de Limburgse (her)tewerkstelling, zeker na de sluiting van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven, is dat ook.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Wie het volledig plan ‘Limburg, green & clean’ wil ontvangen, kan een email sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be        

                                      

Zie ‘Limburgs landschap kan 1.000 jobs opleveren’, Het Belang van Limburg, 29 januari 2013, p.14; ‘Natuur en landschap goed voor duizend nieuwe banen’, De Standaard, 29 januari 2013, p.39 & Het Nieuwsblad, 29 januari 2013, p.24; ‘Groene en duurzame voorstellen voor Limburgs herstel’, TVL-journaal, 28 januari 2013; Radio2-journaal van 28 januari 2013.

Zie onder andere ook ‘Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg’ van 15 januari 2013 op deze website.

Tags: