Limburgse gemeenten moeten zoveel mogelijk MINA-werkers inschakelen

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove roept de Limburgse gemeenten op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Vlaamse subsidiemogelijkheden voor doelgroepmedewerkers in milieu en natuur (de vroegere milieu- en natuur (MINA)-arbeiders).

Als provincie Limburg willen we hier een coördinerende rol spelen via de vzw Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO).”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Ludwig Vandenhove roept gemeenten op om gebruik te maken van aanbod Vlaamse regering inzake MINA-werkers

Op 4 april 2014 keurde de Vlaamse regering het besluit goed dat compensatie aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepmedewerkers , vroeger milieu- en natuur (MINA)-arbeiders,  toekent.

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove wil alle lokale besturen aansporen om op dit aanbod in te gaan: “Deze Vlaamse middelen kunnen een belangrijke impuls geven in de uitdagingen waar de provincie en de lokale besturen in het bijzonder voor staan.
Inzetten op ons groene patrimonium biedt rechtstreeks (door o.a. tewerkstelling voor kwetsbare doelgroepen) en onrechtstreeks (via onderhoud en toerisme) belangrijke tewerkstellingskansen.
Bovendien zijn de taken essentieel voor het verbeteren van ons leefmilieu, klimaat en biodiversiteit.

Binnen het kader van dit nieuwe besluit heeft elke Vlaamse gemeente recht op 2 werkpakketten van 600 uur die gespendeerd kunnen worden aan milieu- en natuur gerelateerde taken.
Hiervoor voorziet het Vlaamse Gewest een tegemoetkoming van 5.250 EUR per pakket of 10.500 EUR in totaal.
De aanvraag dient voor 1 juni 2014 bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid  toe te komen (tel. 02 553 80 11 / email: info@lne.be).

Gemeenten kunnen rechtstreeks op dit aanbod ingaan via samenwerking met een sociaal economiebedrijf. Zeker de gemeenten die reeds een samenwerkingsverband met een sociaal economiebedrijf hebben kunnen vlot via deze regeling instappen.

Lokale besturen die niet zelf wensen in te gaan op het aanbod, vragen we om contact op te nemen met het Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO / tel. 089 44 90 25 / email: info@centrumduurzaamgroen.be) zodat bekeken kan worden hoe de aanvraag binnen een provinciaal kader kan worden opgenomen.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het is van belang dat we maximaal inzetten op het invullen van deze jobs.
Naast bijkomende tewerkstelling draagt dit bij tot het onderhoud van onze grootste Limburgse troef - ons groen -.

 

Zie ook Sociale economie en hoger onderwijs hand in hand van 23-04-2013 en Sint-Truiden: voorbeeldrol op het vlak van de sociale economie in Limburg! van 24-10-2010 op deze website.