Lisette Croes neemt afscheid als voorzitter MINA-raad

Gisteren dinsdag 17 januari 2017 heeft mevrouw Lisette Croes na bijna 15 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Milieu en Natuur (MINA)-raad van de provincie Limburg.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove bedankte haar voor de jarenlange belangeloze inzet.
“Ik ken Lisette al jaren als goede partijgenote en militant. Ik was dan ook aangenaam verrast dat zij voorzitter was van de provinciale MINA-raad toen ik bevoegd gedeputeerde werd in 2012”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van dit afscheid maken we ineens de denkoefening hoe we de MINA-werking de komende jaren gaan aanpakken.

De provinciale MINA-raad werd officieel opgericht op 21 januari 1998 ter vervanging van de Provinciale Adviesraad Leefmilieu (PAL).

De provinciale MINA-raad is niet meer decretaal verankerd. Voorheen was dit wel het geval als onderdeel van het onderschrijven van de Vlaamse milieuconvenant voor de financiering van een lokaal milieubeleid.
De MINA-raad bestaat uit de maatschappelijke belangengroepen met de grootste relevantie voor milieu en natuur.
Hij geeft niet-bindend advies over milieu- en natuurbeleid op eigen initiatief of op vraag van de provincieraad en/of de deputatie.

Ik heb als gedeputeerde inmiddels heel wat andere, directere vormen van overleg ingevoerd, zoals het Netwerk van Limburgse natuuractoren of de Klimaattop of het Klimaatparlement. Bovendien probeer ik als gedeputeerde zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de talrijke activiteiten van de betrokken verenigingen en mijn oor te luisteren te leggen (‘tussen de mensen zijn’).

Het is dezelfde evolutie, die zich op andere niveaus voordoet, zoals gemeentelijk, als het over adviesraden gaat.
De traditionele manier van werken van adviesraden is voor een groot stuk achterhaald.

De afstand tussen de burgers en de politici, ook omwille van allerlei sociale netwerken, is nog nooit zo klein geweest.
Misschien is dat juist het grote probleem: als de burger geen gelijk krijgt van de politiek is de boodschap dat er niet geluisterd wordt. Er is echter een onderscheid tussen niet luisteren en geen gelijk krijgen, maar voor vele burgers is dat hetzelfde.

De MINA-raad is nooit een sectorale raad geweest, zodat er breed kon gediscussieerd worden. Vandaar dat er gedacht wordt aan de oprichting van een forum, dat enkele keren per jaar zou samenkomen en waarin thema’s rond leefmilieu en natuur breed aan bod kunnen blijven komen.

Het debat wordt verder gezet tijdens de volgende vergadering op dinsdag 16 mei 2017.“

 

 

Zie ook Veel persaandacht voor de Limburgse klimaattop van 19-09-2016 en Geen Milieuconvenant 2014-2019 van 15-10-2013 op deze website.