Ludwig Vandenhove bezoekt de Eguermin mijnenbestrijdingsschool in Oostende!

Op woensdag 27 januari 2010 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn hoedanigheid als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bezoek gebracht aan de Eguermin mijnenbestrijdingsschool in Oostende.


In de ‘Belgian-Netherlands Naval Mine Warfare school Eguermin’ krijgen jaarlijks gemiddeld om en bij de 600 personen (in 2009 zelfs om en bij de 700) uit meer dan 20 landen, zowel leden, als niet-leden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) les in alles wat met ontmijningstechnieken op zee te maken heeft. Nederland en België hebben hier heel wat ervaring opgebouwd en het gaat dan ook om een zogeheten ‘Nato Centre of Excellence’.

“Na een inleiding over het ontstaan en het functioneren van de Eguermin mijnenbestrijdingsschool, werd er uitleg gegeven over de cursussen en de opleidingen, over de evolutie van het mijnenvegen, het mijnenjagen en het mijnenstoren (voor leken hetzelfde, voor specialisten iets totaal anders!) en vooral over de diverse simulaties van het ontmijnen op zee, die er mogelijk zijn met de meest moderne technieken.
Nadien volgde een rondleiding, waarbij we de kans kregen om kennis te maken met en te spreken met een aantal internationale cursisten.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Opvallend is het gegeven dat er nog heel wat bommen in zee liggen, met nog actieve batterijen, als gevolg van de twee wereldoorlogen.”

“Dit soort werkbezoeken is onontbeerlijk om mijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (goed) te kunnen uitoefenen.”

Zie onder andere de tekst van 16 juni 2009 ‘Ludwig Vandenhove bezoekt Admiraal Benelux (ABNL) in Den Helder (Nederland)!’ op deze website.