Ludwig Vandenhove ontmoet Jaap de Hoop Scheffer!

“Er zijn niet zoveel mensen, ook geen politici, die in hun leven en/of carrière, de gelegenheid hebben 2 verschillende secretarissen-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) te ontmoeten en ermee te spreken.
Ik heb dat voorrecht: Willy Claes en huidig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer was op maandag 19 januari 2009 te gast in de Belgische senaat voor een gezamenlijke vergadering van de commissie van Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat en de commissies van  Buitenlandse Betrekkingen en van Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zat Ludwig Vandenhove de vergadering mee voor.

Eerst gaf secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer een toelichting over de nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap naar aanleiding van de viering van de 60e verjaardag dit jaar, maar vooral na het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama.
Nadien kregen de parlementsleden uitgebreid de kans om vragen te stellen.

Volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod: de kwestie Afghanistan en de rol hierin van de buurlanden, onder andere Pakistan, de relatie tussen de NAVO en de Verenigde Naties (VN), de relatie tussen de NAVO en de Europese Unie (EU), met hierbij speciale aandacht voor Turkije, de relatie met Rusland, de gewijzigde opstelling van Frankrijk ten aanzien van de NAVO en de al dan niet (on)afhankelijke positie van de NAVO ten aanzien van de Verenigde Staten (met onder andere de dossiers van de raketschilden en de vernieuwing van de kernwapens).

“Welke miserie je in de politiek soms ook hebt, het biedt u mogelijkheden om unieke momenten of ontmoetingen mee te maken.”, besluit Ludwig Vandenhove.
Daar zal ik mijn partij altijd dankbaar voor zijn.”