Mag een gemeenteraadslid zijn eigen buurt niet meer verdedigen?

“Blijkbaar niet”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben als sp.a Sint-Truiden ongelijk gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met de klacht rond het afvoeren van het bijkomend agendapunt over de ongelijke behandeling van de inwoners in de Driewilgenstraat in de deelgemeente Engelsmanshoven.
Onbegrijpelijk: waarom moet een gedeelte van de bewoners van de straat betalen voor de afkoppelingskosten en een gedeelte niet?

Maar nog meer onbegrijpelijk is dat de Vlaamse administratie over een raadslid-in dit geval Filip Moers-dat opkomt voor de belangen van de eigen buurt spreekt van ‘een schijn van partijdigheid’.
Waar is de democratie in Vlaanderen gebleven?
Is dat niet precies de taak van een democratisch verkozen gemeenteraadslid?
Dit is echt de wereld op zijn kop.

Als het Agentschap van Binnenlands Bestuur dat standpunt consequent toepast, moet in de toekomst elk gemeenteraadslid bij de behandeling van een dossier over de buurt of de straat waar zij/hij woont de gemeenteraad verlaten.
(Nipte) meerderheden kunnen dan ineens geen meerderheden niet meer zijn.

Dan geldt dat evenzeer voor beslissingen van colleges van burgemeester en schepenen. Een burgemeester of een schepen mag dan bijgevolg niet meer deelnemen aan beraadslagingen over de eigen straat of buurt.

Ik laat het hier niet bij en zal een schriftelijke vraag stellen aan Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over deze interpretatie.
Ofwel volgt de minister de administratie en laat hij best deze nieuwe regel weten aan alle gemeentebesturen, ofwel fluit hij de administratie terug.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur moet de decreten strikt toepassen. Daarvoor zijn ze democratisch gestemd in het Vlaams parlement. Maar bij twijfel zouden zij de kant van de oppositie moeten kiezen, dat zou het meest democratisch zijn.
Welke mogelijkheden heeft de oppositie anders nog dan klachten in te dienen tegen niet-wettelijke beslissingen?

Ik heb de indruk dat de administratie zich vaak te gemakkelijk van klachten afmaakt onder het mom van ‘daar zijn die vervelende mensen’ weer.
Het feit dat deze brieven officieel ondertekend worden door de Gouverneur maakt de situatie nog erger. Neen, de Gouverneur beslist dat niet, ook al lijkt dat zo, wel de administratie.

Hieronder vindt u het officieel schrijven als reactie op de klacht van sp.a fractieleider Gert Stas.