Make-over Schulensmeer (1)

"Schulensmeer wordt de komende 3 jaar een grote werf", zegt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. "Maar dat moeten we erbij nemen.
De bedoeling is om er nog meer een natuurgebied van topniveau van te maken.

Het gaat om een investering van 6,3 miljoen euro, bijééngebracht door Europa (60%), Vlaanderen via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), de vzw Natuurpunt en de vzw Regionaal Landschap Haspengouw (RLH).
Het zogeheten 'L Instrument Financier pour l'Environnement (LIFE)-project Delta loopt op het grondgebied van Diest, Halen, Lummen en Herk-De-Stad.

Er komen een aantal unieke soorten (bijvoorbeeld kwartelkoning, het woudaapje, de porseleinhoen, de grote modderkruiper) voor in dit gebied.
Het is nodig dat de leefomstandigheden verbeterd worden voor deze soorten.
Er wordt gewerkt aan het herstel en de uitbouw van Europees beschermde habitats en soorten.
Eén van de ingrepen betreft de ecologische herinrichting van het Schulensmeer om alzo een leefgebied voor beschermde moerasvogels te creëren en tegelijkertijd de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoe beperkt mijn bijdrage ook geweest is als voorzitter van de vzw RLH en als bevoegd gedeputeerde, toch ben ik blij dat ik dit project mee vorm heb kunnen geven.
Mijn rol heeft zich hoofdzakelijk toegespitst op een zekere bemiddeling tussen de vzw Natuurpunt en de vissers van de vzw Verenigde Vissers Schulensmeer (VVSM).
Natuurliefhebbers en vissers kunnen samenwerken, zij moeten niet noodzakelijk tegenover elkaar staan, zoals nog al te vaak wordt aangenomen.
Het compromis tussen natuur en recreatie en sport (roeien, surfen, zeilen, vissen, etc.) dat nu bereikt is, zal goed moeten bewaakt worden.

Een nadeel bij dit soort ingrepen is de omgeving.
Het zijn zware werken en op het ogenblik dat er bomen en groen sneuvelen, stellen burgers, die niet elke dag met natuur bezig zijn, zich terecht vragen. Permanente communicatie hier rond is dan ook heel belangrijk.
In die zin werd onder andere op woensdag 10 juli 2019 een infomarkt georganiseerd in het natuur- en sportcentrum Schulensmeer.
Ik ben er langs geweest.

Werken aan Schulensmeer

Het zal natuurlijk wennen worden, niet in het minst voor de inwoners uit de directe omgeving."

Foto's: eigen foto's

Tags: