Marktkramers en foorreizigers: 2de rang middenstanders?

"In onze bestuursperiode waren marktkramers en foorreizigers in Sint-Truiden middenstanders als alle anderen.
Voor de CD&V-N-VA-Open Vld is dat nu blijkbaar niet meer het geval", zeggen de sp.a gemeenteraadsleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Dat bleek tijdens de gemeenteraad van maandag 18 maart 2019 bij de behandeling van het nieuwe gemeentelijk reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein en het overeenstemmende belastingreglement.

Filip Moers: "Het college van burgemeester en schepenen beperkt de zekerheid van de marktkramers door de mogelijke opzeg te plaatsen op 6 maanden in plaats van op een jaar. Bovendien is er een tariefverhoging van 20 % (van 2,10 euro per lopende meter naar 2,50 euro). 
Deze beslissing gebeurt na een periode dat de marktkramers het economisch moeilijk hebben als gevolg van de talrijke openbare werken.
Positief is dat marktkramers, die elke week onze markt aandoen, een tariefvermindering krijgen.
Ik heb ettelijke malen de verslagen van de marktcommissie opgevraagd en tot op heden nog niet gekregen.
Betekent dat dat de marktcommissie niet geraadpleegd is?

Omwille van de heraanleg van de Groenmarkt -een drogreden- zijn de contracten van alle foorreigers opgezegd.  (1)
Wat blijkt? 
Tijdens de vergadering van de kermiscommissie in januari is hier met geen woord over gerept.
Is dit de kermismensen niet voorliegen?"

"Sint-Truiden markt- en kermisstad?
Ik hoop dat dat zo blijft, maar de CD&V-N-VA-Open Vld -meerderheid doet er alleszins weinig aan op dit moment.
Dat ze al maar eens opnieuw beginnen met de marktkramers en de foorreizigers opnieuw echte inspraak te geven via de markt- en de kermiscommissie", besluit Ludwig Vandenhove.