Masala-Gastvrij Sint-Truiden bestaat 25 jaar

Op vrijdag 9 oktober 2020 werd in en rond de Sint-Gangulfuskerk het 25-jarig bestaan van ‘Masala-Gastvrij Sint-Truiden’ gevierd.

“Ik was er graag bij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Een dikke proficiat aan alle bestuursleden en aan alle vrijwilligers voor al het werk en alle inspanningen gedurende die 25 jaar.

Ik heb Masala-Gastvrij Sint-Truiden nog weten ontstaan in mijn beginperiode als burgemeester.
Ondertussen zijn er in die 25 jaar heel wat structuren vanuit de overheid of financieel ondersteund door de overheid bijgekomen, die mee instaan voor de opvang van asielzoekers en/of mensen zonder papieren.
Toen was dat nog niet het geval. Bijgevolg was ik blij als burgemeester dat dit initiatief vanuit vrijwilligers op gang kwam.

Ik heb Masala-Gastvrij Sint-Truiden vanuit het stadsbestuur van het begin af ondersteund.
De stad Sint-Truiden heeft een halftijds personeelslid ter beschikking gesteld en een subsidie.

Eerst waren er bijna enkel de Sikh’s, die via de fruitpluk in Sint-Truiden zijn terechtgekomen.
Achteraf zijn er vele andere nationaliteiten in Sint-Truiden bijgekomen
. Bovendien was er in 1998 de vestiging van het federaal asielcentrum van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) in Bevingen.
Asielzoekers trekken andere asielzoekers aan, zeker in die beginjaren was dat het geval.
Dat is de normaalste zaak van de wereld: als wij ergens in het verre buitenland zijn, zijn we ook tevreden als we landgenoten ontmoeten.

De situatie verplichtte mij als burgemeester een beleid uit te tekenen rond de opvang en begeleiding van asielzoekers, wat toen onbestaande was.
Sommige gemeenten hadden wel een migrantenbeleid. Maar het was in die periode zelfs moeilijk om het onderscheid tussen migranten en asielzoekers uit te leggen.
Masala-Gastvrij Sint-Truiden is voor mij in dat beleid altijd een belangrijke partner geweest.

Mensen, die uit landen komen met allerlei problemen helpen, opvangen, hun thuis doen voelen, is geen gemakkelijke opdracht. En zeker niet als dat moet gebeuren met vrijwilligers en met weinig steun. Neen, zelfs met tegenstand van een belangrijk deel van de bevolking.
Vrijwilligerswerk en vrijwilligers aantrekken in deze tijden van toenemend individualisme is al niet gemakkelijk, maar in het geval van zulke taken is dat extra moeilijk.

Wat is het verschil tussen mensen met papieren, die legaal hier zijn of mensen zonder papieren, illegalen?
Het zijn allemaal MENSEN, hun onderscheid bestaat enkel op papier hier in onze Westerse wereld.
Dat is precies wat Masala-Gastvrij Sint-Truiden doet: proberen te zorgen voor ALLE MENSEN
.

De jaarlijkse kerstfeesten van Masala en vooral de Sinterklaasfeesten met onder andere kinderen van Masala - waar ik zelf Sinterklaas speel - blijven mij bij.
Mooie herinneringen, die ik koester.

Masala-Gastvrij Sint-Truiden ligt schuin tegenover het gemeentehuis van Sint-Truiden, tot medio 2006 zelfs schuin tegenover het gebouw van de lokale politie.
Nooit is er in mijn periode als burgemeester jacht gemaakt op illegalen, die zich eventueel in het gebouw bevonden.

25 jaar is een hele periode. Maar ondanks het feit dat er inmiddels wel heel wat professionele structuren zijn om asielzoekers op te vangen, is er nog altijd nood aan een laagdrempelige organisatie, zoals Masala-Gastvrij Sint-Truiden. Ik hoop dan ook dat Masala-Gastvrij Sint-Truiden nog jaren zal bestaan, zij het met iets meer subsidies en ondersteuning dan nu, ook vanuit de stad Sint-Truiden.

Mooi initiatief om op het pleintje op Sint-Gangulfus een ‘babbelbank’ te plaatsen waar ALLE MENSEN elkaar kunnen leren kennen en met elkaar kunnen leren spreken.”

  • Zie onder andere ook ‘Masala verdient subsidies’ van vrijdag 14 februari 2020 op deze website.
     
  • Foto's: eigen foto's.