Meer middelen voor sociale economie

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een werkbezoek dat hij op woensdag 30 mei 2018 gebracht heeft aan De Springplank vzw.

“Als lid van de raad van beheer ken ik de organisatie uiteraard, maar werkbezoeken blijven heel nuttig.
Je leert er veel meer dan dossiers te lezen of te bestuderen, hetgeen ook moet gebeuren. Bovendien kan je er praten met de mensen op de werkvloer.

Ik ben met directeur Erwin Hermans van De Springplank vzw de diverse activiteiten gaan bezoeken die momenteel nog opgesplitst zijn in 4 afzonderlijke vzw’s: Okazi Kwadraat, Fietsbasis, Flagbag en CREAZI.
Hoewel de afzonderlijke werking in functie van specifieke activiteiten best behouden blijft, zou het qua beheer en beleid eenvoudiger zijn om alles te structureren onder één vzw.

Sociale economieprojecten zouden precies meer middelen van de Vlaamse overheid moeten krijgen in plaats van dat er steeds op bespaard worden.
Ze laten toe dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, kansen krijgen en zich nuttig(er) voelen in onze maatschappij. Daarenboven is het een heel concrete manier om aan circulaire economie te doen.

Ik heb er veel gezien, maar het meest opvallend is Flagbag, waar van oude vlaggen en stoffen nieuwe ontwerpen en producten gemaakt worden.
Die naaisters bezig zien, vind ik echte kunst.”

Zie www.flagbag.be, www.creazi.be en https://www.facebook.com/Okazi-Kwadraat-120199471379379/.

 

Zie ook Inspiratiedag Festival Retour succes van 16-10-2017, Al 15 Repair Cafés in Limburg van 03-11-2016 en Upcyclingfestival in Hasselt van 25-09-2014 op deze website.  

Foto's: Okazi vzw

Tags: