Meer sociale woningen bouwen

Enkele weken terug was er nog de PANO-reportage op Eén over de woonproblematiek in Vlaanderen. (1)
De analyse is simpel: er zijn veel te weinig sociale woningen in Vlaanderen, de Vlaamse regering moet dringend veel meer-exponentieel- in sociale woningbouw investeren.

“Ik heb de recente cijfers voor Limburg nog eens laten analyseren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Alleen al in Limburg zijn er om en bij de 19 000 kandidaat-huurders.

De Limburger moet gemiddeld 4,4 jaar wachten vooraleer in aanmerking te komen voor een sociale woning.

Als ik dan even naar mijn eigen stad Sint-Truiden bekijk: op 31 december 2019 stonden er 1 181 personen/of gezinnen op de wachtlijst. Ik merk dat ook via mijn zitdagen hoeveel mensen mij benaderen met een woningprobleem.

Te weinig sociale woningen is het basisprobleem. Daarnaast moet Vlaanderen meer geld uittrekken voor huursubsidies en/of huurpremies.

Als het over andere beleidsthema’s gaat in het Vlaams parlement, bijvoorbeeld het woningprobleem voor minder begoede senioren of voor ex-gedetineerden, wordt er eveneens steeds verwezen naar sociale huisvesting. Dat is niet ernstig: ook hiervoor kunnen enkel meer sociale woningen een oplossing bieden.”

Hieronder vindt u de perstekst en de cijfers voor alle gemeenten van Limburg. (2)

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op www.truiensnieuws.be staat. (3)Hieronder vindt u het artikel dat hierover op www.sintruinbegot.be is verschenen.