Met 17 is met 17!

“Ik ben het volmondig eens met  sp.a-fractieleider Filip Moers dat sp.a de nipte CD&V en Open Vld-meerderheid in de Sint-Truidense  gemeenteraad niet zal depanneren (1).”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig  Vandenhove.

“CD&V en Open Vld hebben er bewust voor geopteerd om met een krappe  meerderheid van 17 verkozenen op 33 de stad trachten te besturen na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag  14 oktober 2012.
Het lang op voorhand afgesloten voorakkoord is hiervan het beste bewijs.
Het is hun verantwoordelijkheid om elke gemeenteraad in aantal te zijn om geldige beslissingen te kunnen nemen en/of om hun standpunten  te kunnen doordrukken.
Zie ‘Wordt dit het beeld van deze campagne?’ van 11 oktober 2012 en ‘Gelijk hebben is niet (altijd) gelijk krijgen!’ van 17 oktober 2012 op deze website.

Reeds op de verkiezingsavond heb ik gewaarschuwd dat deze beperkte  meerderheid het niet lang zou volhouden en het is  al voor de 3de maal in 3 maanden dat zij problemen hebben.
In januari, bij de installatievergadering, waren er de verkiezing van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) –raad en de politieraad, in februari was er de aanduiding van de afgevaardigde in CV De Kleine Landeigendom (schepen Erik Carlier kan als directeur niet meestemmen) en in maart was de meerderheid slechts met 16 wegens de ziekte van schepen Raymonde Spiritus.
Zie ‘Akkoord met sp.a-fractie’ van 3 januari 2013 en ‘2 maanden in de oppositie ...’ van 5 maart 2013 op deze website.

sp.a is hierover altijd duidelijk geweest: het is de keuze van CD&V en Open Vld om met 17 trachten de stad te besturen en wij zullen hen onder geen enkel beding depanneren, wat ook de reden is als ze niet in aantal zijn.
Onenigheid, belangenvermenging in een dossier, verlof of verblijf in het buitenland, ziekte, etc., niets kan een argument zijn om hen bij te springen.
Gemeenteraadsverkiezingen betekenen per definitie dat één of meerdere partijen een meerderheid behaalt en die tracht te behouden tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Dit is altijd zo geweest, ook  al zeggen CD&V en Open Vld nu soms het omgekeerde, omdat het hen goed uitkomt.
Het is een ongeschreven regel van het mooie dat politiek is (tenminste als de spelregels gerespecteerd worden!).
Nu dat CD&V en Open Vld steeds meer in de problemen komen, maken ze de vergelijking  met het federale en/of het Vlaamse parlement.
Het is correct dat het daar, zij het zeer uitzonderlijk, gebeurt dat er stemafspraken gemaakt worden, maar  hier gaat het over de inhoud van de dossiers, niet over het aantal verkozenen dat stemt.
Als er iemand niet is van de meerderheid, onthoudt iemand zich van de oppositie, zodat er ‘een normale meerderheid’ is. Maar indien de meerderheid niet in aantal is, gebeurt dit nooit! Er is dus geen verschil met een gemeenteraad.

Met een nipte meerderheid besturen is nooit gemakkelijk geweest – ik kan erover meespreken in de periode 1995-2000 -, maar in de huidige maatschappelijke context  met het toenemend individualisme en de hogere vergoedingen voor burgemeester en schepenen is het nog moeilijker geworden.
Je kan maar met een echte leider (lijder!?) zulke ploeg (eventueel) aan mekaar houden.

Getuigt de houding van sp.a van negativisme?  Neen, dit is consequentie en consequentie wordt volgens mijn lange ervaring in de politiek beloond.
Als sp.a in de meerderheid hebben we altijd onze verantwoordelijkheid opgenomen, nu ook in de oppositie.
Als de gemeenteraad in aantal is, zullen wij over elk dossier constructief en kritisch onze mening laten horen en voor dossiers stemmen, die onze goedkeuring kunnen wegdragen. En wij hebben een standpunt over elk dossier en zullen dit uitleggen in de gemeenteraad, maar ook in de talrijke contacten met de burgers en/of via kanalen buiten de gemeenteraad (media; SPOTS; websites; sociale netwerken; etc.).
Zie onder andere SPOTS, het periodiek tijdschrift van sp.a Sint-Truiden, dat eerstdaags weer in de brievenbus zit.

CD&V en Open Vld hebben gekozen om de stad zonder sp.a te besturen.
De burger moet hen hier kunnen over beoordelen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De keuze van CD&V en Open Vld is niet goed voor de stad Sint-Truiden.”  

  1. Gemeenteraad gesloten na opstappen oppositie’, Het Belang van Limburg, 27 maart 2013, p.33