Middelen Openruimtefonds gaan in Sint-Truiden in de ‘grote pot’

De Vlaamse regering voorziet een zogeheten Openruimtefonds met subsidies voor gemeenten.
De titel is duidelijk: het geld is bestemd om initiatieven te nemen in of rond de Open Ruimte.

In feite beoogde/beoogt de Vlaamse regering met deze bedragen een aanvang te maken met de zogenoemde betonstop of bouwshift.  Met andere woorden, gemeenten ertoe aanzetten om eigenaars te overtuigen om niet te bouwen op daartoe voorbestemde gronden. Maar de realiteit is anders’,  zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Vermits deze subsidies niet ‘geoormerkt zijn’, kunnen gemeenten die gelden ook gebruiken voor de gewone werking en/of voor andere initiatieven. En een aantal gemeenten, waaronder Sint-Truiden, doen dit.

Dus in plaats van inspanningen te doen voor het klimaat of voor de Open Ruimte wat in feite initieel de bedoeling van de Vlaamse regering was/is, komt dit geld in de ‘grote pot’ van de gemeentefinanciën terecht.

Voor Sint-Truiden gaat het om aanzienlijke bedragen:

2020:    283 517 €
2021:    587 444 €
2022:    912 006 €
2023:    943 924 € 
2024:    976 964 €
2025: 1 011 158 €

Totaal: 4 715 013 €

Voor mij is dit nog maar eens een bewijs dat de stad Sint-Truiden niet inzet op een structureel klimaatbeleid.
Weer een gemiste kans!

Deze subsidies worden gebruikt om het steeds groter wordende gat in de gemeentekas op te vullen.

Ik heb het al enkele malen aangehaald in het Vlaams parlement: autonomie aan gemeenten geven, is goed en verdedigbaar, maar er zijn heel wat gemeenten, die niet om kunnen gaan met die autonomie. Laat het een les zijn voor Vlaanderen: geef die middelen in de toekomst wel een specifieke bestemming.”

De lokale nieuwswebsite www.trudocs.be heeft er ook een bijdrage over gebracht. (1)