Minder dossiertaks betalen

“Samen met een aantal VOORUIT-collega’s (Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Katia Segers, Kurt De Loor en Maxim Veys) had ik een voorstel van decreet ingediend om de dossiertaks in bepaalde omstandigheden bij de aanvraag of bij een beroep voor een omgevingsvergunning te verminderen en/of af te schaffen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ons voorstel kwam erop neer dat een dossiertaks niet verschuldigd is door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die optreedt als beroepsindiener.
Er zou enkel een dossiertaks worden geïnd per administratief beroepschrift, ongeacht of het om een individueel of een collectief beroepschrift gaat
.

Maar zoals het de gewoonte is in het Vlaams parlement, is het VOORUIT voorstel weggestemd door de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement op dinsdag 26 oktober 2021.”

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorstel van decreet.

 

  • Foto: Shutterstock.com.