Motie rond de trambus uit het Spartacusplan

Groen en VOORUIT hebben samen een motie ingediend in het Vlaams parlement ‘tot onderzoek door het Rekenhof naar de besluitvorming en onderbouwing van de keuze voor een trambus in het kader van het Spartacusproject’. (1)

Om voor de trambus te kiezen in plaats van voor een sneltram liet de Vlaamse regering een studiebureau een welomschreven en specifieke opdracht uitvoeren. In het kader van het volledige Spartacusproject en het Limburgs mobiliteitsvraagstuk is het echter belangrijk om de keuze voor een trambus eveneens in een breder perspectief te bekijken.
Het Vlaams Parlement kan hiervoor een beroep doen op het Rekenhof. Vandaar onze motie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de motie.