Natuurgebied ‘De Molenbeemd’ in Membruggen (Riemst) heringericht

Op zondag 21 mei 2017 werd het heringerichte natuurgebied ‘De Molenbeemd’ in Membruggen (deelgemeente Riemst) officieel geopend.
Tegelijkertijd vond de viering plaats van de regionale natuurvereniging vzw Orchis, die 40 jaar bestaat en die instaat voor het beheer van het gebied.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove opende mee ‘De Molenbeemd’.

“Naar aanleiding van dit officieel moment en zeker de viering van het 40-jarig bestaan van de vzw Orchis wil ik een lans breken voor de verdere subsidiëring van de kleinere regionale natuurverenigingen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Via de aanpassing van het nieuwe decreet Natuurbehoud is de kans groot dat organisaties, zoals de vzw Orchis, hun erkenning dreigen te verliezen. Zo moeten onder andere reservaten een minimale oppervlakte hebben van 10 hectaren (samenhangend) en moeten verenigingen minimum 1 200 leden hebben.
Ik hoop dat de Vlaamse overheid hiervoor alsnog een oplossing zoekt.
Ik pleit ervoor dat kleinere organisaties hun eigenheid en hun zelfstandigheid kunnen bewaren. Ik reken hiervoor ook op begrip van grotere organisaties, zoals Natuurpunt.
Uiteraard heeft dit weer te maken met besparingen: met dezelfde middelen meer verenigingen subsidiëren.
Het nieuw decreet Natuurbehoud integreert de bos- en natuurwetgeving, implementeert de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) en past het subsidiesysteem fundamenteel aan, zodat onder andere ook private eigenaars er een beroep kunnen op doen.

Proficiat aan de voorzitter en de (bestuurs)leden van vzw Orchis met deze verjaardag.”

Zie www.orchisvzw.be.

Zie onder andere Natuurgebied De Molenbeemd in ere hersteld. Het Laatste Nieuws, 23-05-2017, p. 17. Orchis bestaat 40 jaar. Het Belang van Limburg/Bilzen, 02-06-2017.

Zie ook Waar naartoe met de natuur in Limburg? van 06-03-2017 op deze website.