Niet alle verkozenen gelijk in Sint-Truiden!

“Niet alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden worden in Sint-Truiden op gelijke voet behandeld, ook al is dit decretaal/wettelijk zo vastgelegd.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“We moeten dit bijna dagelijks ondervinden sinds de CD&V-Open Vld aangetreden is op dinsdag 1 januari 2013.
Nu gaat dit weer op voor de vermelding van zitdagen in het stedelijk informatieblad.
Kleinzieliger kan niet meer!“, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst, die de sp.a-fractie hierrond verspreid heeft.

Zitdagen Truiense gemeenteraadsleden mogen niet in informatieblad

In het stedelijk informatieblad van september werden de zitdagen vermeld van het voltallig schepencollege. Omdat ook heel wat gemeenteraadsleden een spreekmoment houden, werd op initiatief van de sp.a-fractie gevraagd om ook deze zitdagen op te nemen in het stedelijk informatieblad.
Het schepencollege heeft deze aanvraag behandeld op het schepencollege van 13 september 2013 en heeft ons op 16 september 2013 zonder enige motivatie laten weten dat ze niet wensen in te gaan op ons voorstel.

“Wij betreuren deze negatieve houding van het CD&V en Open Vld-schepencollege ten zeerste. Met deze beslissing wordt alweer weinig respect getoond, zowel voor de raadsleden uit de meerderheid als uit de oppositie. Bovendien betekent deze weigering ook dat er nuttige informatie niet bij onze inwoners geraakt, iets waarvoor het stedelijk informatieblad juist voor zou moeten dienen”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers. 

 

Zie ook Bochtenwerk en inconsequenties! van 21-03-2013 en Grote Markt Sint-Truiden is niet meer van iedereen! van 17-09-2013 op deze website.