Nieuw kunstproject in het provinciaal domein Nieuwenhoven

Op initiatief van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove is er in de vijver van het provinciaal domein in Nieuwenhoven (Sint-Truiden) een beeldend gedicht 'Reiger' van Herman Rohaert geplaatst.
Kalligrafe Linda Truyers zorgde voor de uitvoering.

"Kunst in de openbare ruimte brengen is altijd één van de speerpunten in mijn beleid geweest, als burgemeester van de stad Sint -Truiden, maar nu ook als gedeputeerde.
Het is geen toeval dat dichter Herman Rohaert hierin de spits afbijt in het provinciaal domein Nieuwenhoven sedert mijn aantreden als gedeputeerde.
Wij hebben heel wat samenwerkingsverbanden opgezet tijdens mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden.
U vindt ze allemaal terug op deze website.

Ik vind poëzie een te sterk onderschatte kunstvorm. Vandaar dat ik alle mogelijke projecten qua poëzie in de openbare ruimte steun.", zegt Ludwig Vandenhove.

"Ik wil de komende jaren nog projecten rond kunst opzetten in het provinciaal domen Nieuwenhoven zonder de natuur en de biodiversiteit 'in gevaar te brengen'.
Het moet in perfecte harmonie en evenwicht kunnen gebeuren.", aldus Ludwig Vandenhove.

Een volgend initiatief is 'Biodiversiteit Nieuwenhoven', waarbij er een nauwe samenwerking is tussen het privé-kasteel van Nieuwenhoven en het provinciaal domein.
Wie hierover een folder met alle praktische informatie wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Hieronder vindt u het persbericht.

  Eerste kunstproject in het provinciaal domein Nieuwenhoven!

Kunst in de openbare ruimte heeft gedeputeerde Ludwig Vandenhove altijd al aangesproken.
Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik hier reeds tal van initiatieven rond genomen.
Nu als gedeputeerde en beleidsverantwoordelijke voor het provinciaal domein Nieuwenhoven, zijn kunstwerken op dit provinciale domein dus een logisch gevolg.
”, aldus Ludwig Vandenhove.

In de lente van 2013 was er een eerste verkennend gesprek met een reeks Truiense kunstenaars met verschillende interesses.
De afspraak werd gemaakt dat diverse realisaties mekaar zouden opvolgen, zowel binnen (bezoekerscentrum) als buiten op het domein.

Dichter Herman Rohaert bijt de spits af met het beeldend gedicht ‘Reiger’.
De oorspronkelijke bedoeling was om de ‘Reiger’ in de nieuw aangelegde vijver te plaatsen (voorjaar 2014) en te onthullen maar omwille van technische problemen met de materiaalkeuze worden de werken aan de visvijver uitgesteld tot het najaar van 2014.

Omdat de ‘Reiger’ klaar was en de volgende kunstprojecten op stapel staan, besloten de kunstenaar en de gedeputeerde om de ‘Reiger’ – een gedicht dat dankzij kalligrafe Linda Truyers en met behulp van laserstralen uit een plaat cortenstaal werd gefraset – vandaag al te onthullen.

Einde mei (namelijk officieel vanaf zaterdag 31 mei 2014) wordt het startschot gegeven voor ‘Biodiversiteit Nieuwenhoven 2014’, een uniek project – dat loopt tot 19 oktober 2014 – waarbij het privé-domein van het kasteel van Nieuwenhoven en het provinciaal domein Nieuwenhoven hun krachten bundelen. Samen met de vzw Kunst Groen en tal van (internationale) kunstenaars en onder leiding van curator Jos Herck worden er onderzoekend en procesmatig kunstwerken gerealiseerd rond het thema biodiversiteit en dit op de 2 domeinen. Iedere maand komen er andere thema’s aan bod en kan de bezoeker genieten en proeven van workshops, groeiende kunst, permacultuur, het voelsprietenpad, enz.

Op 12 oktober 2014 - de periode dat het afvissen van de vijver aan de gang is ter voorbereiding op de werken aan de visvijver - de startdag van de ‘Week van het Bos’ zullen leerlingen van de Haspengouwse Academie Beeld van Sint-Truiden gevraagd worden om hun creaties rond de ‘Reiger’ en de cylus rond het bos (met de 4 seizoenen) – gedichten van de hand van Herman Rohaert - tentoon te stellen.

Dit is slechts een beknopte opsomming van de kunstprojecten die lopen en/of in voorbereiding zijn op het domein Nieuwenhoven. Met de koppeling van kunst en het openbaar groen te Nieuwenhoven, is het niet de bedoeling om meer volk naar Nieuwenhoven te lokken – want als het weer meezit, is er dat gelukkig genoeg – maar wel om de ‘minder bekende kunst’ of ‘moeilijkere kunst’ zoals poëzie, kant,  cartoons, … bekend te maken bij het grote publiek.

Zonder te veel druk te leggen op en met respect voor het natuuraspect van het provinciaal domein Nieuwenhoven is het alleszins de bedoeling om groen/natuur en kunst (in zijn meest diverse vorm) maximaal te combineren.”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Eerste kunstproject in het provinciaal domein Nieuwenhoven. www.trudofm.be, 13-05-2014. Eerste kunstproject in Nieuwenhoven. www-truineer.be, 16-05-2014.

Zie ook Over kunst EN groen, natuur, bossen, duurzaamheid, etc. van 03-03-2013 en ‘Impressief Nieuwenhoven’ van 06-09-2013 op deze website.