Nu ook mountainbikeparcours in Sint-Truiden!

Op zaterdag 9 augustus 2008 werd ook in Sint-Truiden officieel het gedeelte van het mountainbike(MTB)netwerk van de Euregio opengesteld voor het grote publiek.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> reed de 20 kilometer/> voor recreanten mee (en viel!).

Het mountainbikenetwerk is een initiatief van de provincie Limburg samen met de provincie Brabant, het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), Toerisme Haspengouw en verschillende gemeenten en steden en met financiële steun van de Europese Gemeenschap (EG).

Het plaatselijk parcours in Sint-Truiden bestaat uit twee routes, namelijk 20 en 40 kilometer/>.
Beide routes vertrekken vanop het parkeerterrein van de Veemarkt (kant muur tennisterreinen Koninklijke Leopold Tennisclub (KLTC)).
Bij de huidige werken, die de Watering Sint-Truiden momenteel nog uit aan het voeren is in Bernissem is het de bedoeling om ook een beperkt MTB -circuit aan te leggen, hetgeen de route alleen maar uitdagender kan maken, maar ongetwijfeld ook een meerwaarde biedt voor kinderen. 

Door de ingrepen gedurende pakweg de laatste veertig à vijftig jaar, vooral met het oog op de landbouw, zijn er op ons gedeelte van het mountainbikeparcours nogal wat verharde stukken.
Gelukkig hebben de burgers in het algemeen en de (meeste) landbouwers in het bijzonder de laatste jaren ingezien, onder andere omwille van de wateroverlast, dat 'de mens niet ongestraft tegen de natuur kan blijven ingaan'.

Hetzelfde geldt voor de zogeheten voetwegjes, eigendom van de overheid, maar vooral al jaren ingenomen door privé-eigenaars. Gemeenten en steden moeten ook hier hun verantwoordelijkheid opnemen en deze (opnieuw) inlijven bij het openbaar domein.

De fruittelers en landbouwers (en zeker hun belangenorganisatie de Boerenbond (BB)) moeten nog meer gaan beseffen dat precies één van de bijkomende troeven, ook economisch, van Haspengouw is dat de zogeheten OPEN RUIMTE gezamenlijk door zoveel mogelijk groepen kan gebruikt worden.
Fruittelers en landbouwers, maar ook wandelaars, natuurliefhebbers, fietsers, mountainbikers, ruiters, jagers, etc., kortom recreanten in het algemeen.
Dit veronderstelt wel wederzijds respect en verantwoordelijkheid van al deze groepen van gebruikers voor de OPEN RUIMTE!

“Wat dit laatste betreft, heb ik al verschillende pleidooien gehouden en initiatieven genomen, onder andere samen met al die groepen en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
De uitdaging is om deze OPEN RUIMTE ‘proper en bruikbaar’ te houden in een nauwe samenwerking tussen zogeheten peters van de verschillende groepen gebruikers en de overheid.
Bij het traditionele fietsroutenetwerk kennen we die peters al, voor het MTB-circuit hebben we er ook al één, namelijk de heer Georges Morren, die ook mee ingestaan heeft voor het uittekenen van het parcours. Heel erg bedankt daarvoor!
De bedoeling van zulke peters is dat ze regelmatig signaleren als er bepaalde problemen zijn, zoals sluikstorten en/of zwerfvuil, vernieling van de signalisatie, onwettelijk gemotoriseerd verkeer, etc.
Dit is ook een uitdrukkelijke en terechte vraag van de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL).

Dit MTB-circuit in Haspengouw zal ongetwijfeld nog heel wat bijkomende bezoekers voor de regio en de stad Sint-Truiden aantrekken. Het kadert immers perfect in de visie zacht recreatief toerisme.
Zie onder andere ook de tekst 'Geogids voor Sint-Truiden!' op deze website.

Prettige anekdote: burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger viel tijdens de officiële openingsrit van dit MTB-circuit!
“Hoewel ik regelmatig al eens ga fietsen met mijn MTB ben ik niet gewoon van in groep te fietsen.
Zo is de valpartij ontstaan.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Gelukkig ben ik er met schaafwonden vanaf gekomen en de dames van de stedelijke sportdienst hebben die nadien perfect verzorgd.”