Ondemocratisch!

“Als burgemeester en als beroepspoliticus merk ik dat het besturen van een stad of gemeente steeds ingewikkelder wordt."


"Zelfs iemand die sterk geïnteresseerd is in gemeentepolitiek, opkomt bij verkiezingen, een mandaat verwerft, en er heel wat (vrije) tijd insteekt, zodanig dat zij of hij er in feite ook geld aan insteekt in plaats van eraan verdient (ook al denkt de bevolking hier anders over!), kan onmogelijk alle dossiers volgen, die momenteel op een gemeente afkomen.
Op die manier zijn er nog slechts enkele personen in een gemeente- of stadsbestuur, die een globaal zicht hebben op alle dossiers en/of die bepaalde dossiers technisch kennen.
Nu weet ik wel dat onze maatschappij steeds ingewikkelder wordt, maar ongetwijfeld leidt dit tot een steeds groter democratisch deficit, ook op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.
Als échte democraat stel ik mij hier meer en meer vragen bij.”