Ook de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten eten in buurtrestaurants!

De stad Sint-Truiden heeft dit jaar, onder impuls van sp.a-schepen van sociale zaken
Els Sneijers/>, een 3-tal buurtrestaurants opgestart.
 


De eerste 2 werden medio 2009 geopend in het buurtlokaal in Velm (tegenover de parochiezaal) en in het natuurpunthuis in Gelinden (Kleinveldstraat 54).
Later op het jaar opende een buurtrestaurant in ‘Het Heft’ op de Montenakenweg in Sint-Truiden zelf.

De gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken beschikken ook over een buurtrestaurant.

Via de buurtrestaurants slaan we twee vliegen in één klap.
Buurtbewoners kunnen er gezellig samen tafelen voor een eerlijke prijs, terwijl meer mensen aan het werk kunne in een keukenproject.
Of: hoe sociaal beleid en sociale tewerkstelling gekoppeld worden aan buurt- en wijkwerking!

U kan voor de buurtrestaurants in Sint-Truiden steeds een plaats reserveren op het nummer 0471-48 87 33. Uiteraard mag u ook onverwachts aanschuiven

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert een beleid dat sterk gericht is op de buurt- en wijkwerking.
Ter illustratie: in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn naast de wijkinspecteurs ook de gemeenschapswachten per buurt en/of wijk actief.

De wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten zijn voor de wijkbewoners meestal de eerste aanspreekpunten bij problemen of klachten. Ze hebben bovendien een belangrijke signaalfunctie en proberen steeds te achterhalen wat er reilt en zeilt binnen hun wijk. De lokale politie Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken probeert er dan ook voor te zorgen dat de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten zo dicht mogelijk bij de bevolking staan en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn.

Vanuit dat oogpunt is het idee ontstaan om de wijkinspecteurs van de lokale politie Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten maandelijks voor een zeer democratische prijs te laten meegenieten van een maaltijd in de buurtrestaurants te Velm, Gelinden, Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.
De lokale politie Sint - Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal instaan voor de kosten.

“De bedoeling van buurtrestaurants is bewoners in een gezellige locatie dicht bij huis een goedkoop, gezond en lekker middagmaal aan te bieden en het buurtgevoel te stimuleren.
De aanwezigheid van de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten is een middel om op een aangename en ontspannen manier de contacten te onderhouden met de buurtbewoners en te praten over de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurt.”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere ook de tekst ‘Opening buurtrestaurants in Sint-Truiden!’ op deze website.