Opleiding ‘prioritair rijden’

Op woensdag 25 mei 2016 werd de opleiding ‘prioritair rijden’ voorgesteld bij bvba ProMove op het Circuit van Zolder (Terlamen 30 in Heusden-Zolder).
Het gaat om een initiatief van privé-partner ProMove en de het Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT).

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove: “Dit project kadert in een bredere samenwerking tussen de provincie Limburg en bvba ProMove.
Via de vzw Limburg Sterk Merk (LSM) is in 2015 een half miljoen euro ter beschikking gesteld voor het realiseren van het nieuw rijvaardigheidscentrum op het Circuit van Zolder.
In ruil voor deze subsidie mogen de provincie Limburg of aanverwante organisaties op bepaalde tijdstippen voordeliger gebruik maken van dit rijvaardigheidscentrum.

Er is duidelijk nood aan zo een opleiding ‘prioritair rijden’ in de veiligheidsberoepen (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening).
Nu komt dit omwille van tijdsgebrek en budgettaire redenen nauwelijks aan bod. Nochtans blijkt uit het aantal jaarlijkse ongevallen en daaraan verbonden kosten dat dit nodig is.

Voor mij is dit ook een goed voorbeeld van samenwerking tussen de privé -sector en de overheid.
De leiding en de regie blijven in handen van het PLOT en de privé-partner zorgt voor de know-how.

Het gaat hierbij om een geïntegreerde aanpak voor de politie- en brandweeropleidingen en de opleidingen in het kader van  de geneeskundige verzorging.
Het PLOT probeert dat zoveel mogelijk te doen, omdat de diverse veiligheidskorpsen vaak samen moeten optreden bij bepaalde gebeurtenissen of calamiteiten. Buiten de technische kant, is het informeel contact eveneens van belang.

Ik hoop dat dit een succesvolle samenwerking mag worden.
We zullen regelmatig evalueren om na te gaan of er opvolgingscursussen of recyclage moet georganiseerd worden.

Maar ook ‘een waarschuwing’: opleidingen of niet, personen, die in het kader van een veiligheidsberoep de openbare weg op moeten, moeten onder alle omstandigheden een voorbeeldig rijgedrag aan de dag leggen.

Iedereen weet inmiddels dat ik een sterke believer ben van de overheid.
Zoals hoger aangehaald, vind ik dit een goed model, maar toch blijf ik aandringen dat de overheid en aan de overheid gelieerde instanties op bepaalde terreinen, zoals hier, meer zelf initiatief zou moeten nemen.
De provincie Limburg geeft subsidies voor de investering, overheden of semi-openbare instellingen komen er opleiding volgen.
Waarom de krachten niet bundelen en zulk project in eigen handen houden?
Dit zou (op termijn) echt besparingen realiseren voor de overheid, niet de ‘uitverkoop’ van heel wat activiteiten aan de privé-sector.”

Hieronder vindt u de perstekst en enige toelichting bij het project van bvba ProMove (tekst persvoorstelling op dinsdag 17 november 2015).  

Zie onder andere Hulpverleners krijgen speciale rijles op Circuit Zolder. www.tvl.be, 25-05-2016. “Met loeiende sirenes de baan op om te oefenen”. Het Belang van Limburg, 26-05-2016, p. 28. Hulpdiensten krijgen rijles: “Zien en gezien worden”. Het Nieuwsblad, 26-05-2016, p. 4. Opleiding prioritair rijden voor hulpdiensten. www.heusden-zolder.eu, 25-05-2016. In Limburg: Opleiding voor bestuurders prioritair voertuig. www.limburgnieuws.be, 25-05-2016.

Zie ook Primeur: test bewakingshonden in politieschool van 24-03-2016 op deze website.