Over bijen en vlinders...

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Over bijen en vlinders...

"Bijen, vlinders en (andere) insecten zijn goed voor de natuur, de biodiversiteit, dus ook voor onze gezondheid en ons welzijn. Waarom zijn we er dan zo weinig mee bezig?", vraagt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove zich af.

"Gemeenten staan het dichtst bij de burger.
Zij kunnen die burger het best sensibiliseren en beïnvloeden. Ook het onderwijs, onder andere via Milieuzorg op School (MOS), kan hierin een belangrijke rol spelen.
Als provincie Limburg zetten we daar via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) zoveel mogelijk op in via diverse laagdrempelige acties en initiatieven.

Gebeurt dit voldoende? Neen, want er gebeurt nog te weinig op het terrein.
Kunnen we organisaties en gemeenten 'forceren' om dingen te doen? Neen, de autonomie moet blijven spelen, maar we moeten ze blijven 'lastig vallen', lees sensibiliseren, stimuleren.

Als gedeputeerde merk ik dat er een verschil tussen de Limburgse gemeenten is qua aanpak en initiatieven.
Natuurorganisaties, zoals Limburgs Landschap en Natuurpunt, kunnen hierin een rol spelen.
Zijn de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar op zondag 14 oktober 2018 hiertoe niet het ideale moment?
Lokale politici zijn dan 'extra gevoelig' voor voorstellen en huiveren bij rangschikkingen,
waar hun gemeente het minder goed doet dan andere.

Als PNC hebben we een kader uitgetekend voor een bijenplan voor elke Limburgse gemeente. Bovendien is er concreet voor een of enkele plaatsen (aangeduid door de gemeente zelf) uitgewerkt hoe daar best praktisch tewerk gegaan wordt. (1) Ook is er voor een aantal gemeenten (konden vrijwillig meewerken) een milieuvriendelijk bermbeheerbeleid uitgewerkt. (2)
Vooral met een oordeelkundig bermbeheerplan en een goede opvolging ervan is er nog heel wat milieu- en natuurwinst te maken.
Ideaal zou zijn als het bijen- en het bermbeheerplan in elkaar geschoven en op elkaar afgestemd worden.
Het is de basis voor een echt biodiversiteitsplan.

Deze inspanningen moeten ook gecombineerd worden met het maximaal terugdringen van het gebruik van schadelijke sproeistoffen en pesticiden. Daar blijft er eveneens een groot onderscheid tussen de Limburgse gemeenten.
Dat blijkt telkens uit de jaarlijkse cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). (3)

Mijn eigen stad Sint-Truiden (CD&V-Open Vld-meerderheid) scoort niet goed op elk van deze drie deelterreinen qua diversiteitsbeleid. Maar het is nooit te laat. Werk dus voor ons als sp.a vanuit de oppositie."

Parijs, vrijdag 4 augustus 2017

 

(1)Beleid rond bijen provinciaal coördineren! www.ludwigvandenhove.be, 27-07-2014.
(2)Bermen belangrijk voor de Limburgse natuur. www.ludwigvandenhove.be, 22-03-2017.
(3)Pesticidengebruik: het moet veel beter! www.ludwigvandenhove.be, 17-12-2016.

Zie ook Beringen maakt de bij blij van 19-07-2017 en ‘Limburg wild van bijen’ van 09-03-2017 op deze website.