PEREN!

De Haspengouwse fruittelers krijgen een vergoeding als ze hun peren laten hangen omwille van het Russisch verbod op perenimport.

 

Goed voor hen, maar waar is de logica van Europa?

 

Overheden moeten hun burgers onverantwoorde(lijke) besparingen opleggen om toch maar een begrotingsevenwicht te bereiken.
Interventionisme versus neo-liberalisme.

 

Waar zit de logica?