PLOT wil samenwerken met Naamse collega’s

Op woensdag 12 februari 2014 was een delegatie van Administration Provinciale de l'Enseignement et de la Formation (Apef) uit Namen op werkbezoek in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) te Genk.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was ook aanwezig.

“Samenwerkingsverbanden, zowel interdisciplinair, als tussen verschillende regio’s, zijn van cruciaal belang om de groei van instellingen te verzekeren, ook van het PLOT.
Veiligheid is en blijft een basistaak en een prioriteit van de overheid en binnen het maatschappelijk gebeuren.
Om de veiligheidsopleidingen te blijven uitbouwen, hebben we uiteenlopende partners nodig.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het volledige persbericht vindt u hieronder.

PLOT maakt werk van partnerschap met Naamse collega’s

Nadat het PLOT eerder al samenwerkingsverbanden sloot met Vlaamse partnerscholen, wordt nu ook intensief werk gemaakt van de samenwerking met opleidingsinstellingen uit Wallonië.

Eerder vonden al verkennende gesprekken plaats met de brandweerschool, de ambulancierschool en de politieschool uit Luik.
Vandaag was het een delegatie van Apef (Administration Provinciale de l'Enseignement et de la Formation) te Namen die het PLOT bezocht. Van beide zijden waren de verantwoordelijke gedeputeerden evenals de beide voltallige directies aanwezig in het overleg.

De Naamse provinciale opleidingsinstelling Apef leidt net als het PLOT politieagenten, brandweerlui en ambulanciers op. De structuren in beide instellingen zijn dan ook opvallend gelijkend, wat de herkenbaarheid en de uitwisseling van kennis en ervaring  vergemakkelijkt. Deze uitwisseling van kennis en ervaring beheerste dan ook vooral de agenda van dit bezoek.

Het PLOT investeert graag in partnerschappen die in het verlengde liggen van onze lange termijnvisie en die een meerwaarde zijn voor het veiligheidsonderwijs in onze provincie.”, liet directeur Jacky Vastmans van het PLOT weten.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove wees op het belang van culturele overeenstemming met de partners en wees ook op de samenwerkingsmogelijkheden dicht bij huis. “We werken graag samen met partners uit heel Europa, en dat moeten we blijven doen. Maar laat ons niet vergeten dat vlak over de taalgrens ook een rijkdom aan kennis en ervaring zit.”, stelde hij nog.

Het PLOT en Apef bekijken samen hoe ze dit partnerschap verder vorm kunnen geven.

 

Zie ook ‘Limburg School for Excellence’ van 13-12-2013, Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT): jaarverslag 2012 is klaar van 23-08-2013 en Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg van 10-01-2013 op deze website.