Politieke problemen niet exporteren

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de berichten dat de Turkse overheid via de Diyanet-moskeeën in België inlichtingen probeert te verzamelen over de Gülen-beweging. (1) (2)

"Ik zal als bevoegd Limburgs gedeputeerde van (Niet-)Confessionele Geloofsgemeenschappen alles doen wat ik kan om dit te vermijden in de desbetreffende moskeeën, die wij als provincie Limburg mee financieren. Het gaat hier echter om een wetgeving, waarbij wij als provinciaal niveau in feite moeten financieren wat een ander beleidsniveau, in dit geval Vlaanderen, beslist.
Dit is niet goed vanuit democratisch standpunt: het niveau dat beslist, zou moeten zorgen voor de financiering of omgekeerd.

Wij hebben ook schriftelijk gevraagd aan de Staatsveiligheid, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans en federaal minister van Justitie Koen Geens om ons op de hoogte te houden van eventuele feiten die op politieke inmenging kunnen wijzen.

Op de provincieraad van woensdag 21 december 2016 stond de aktename van de budgetten 2017 van de 13 islamitische gemeenschappen geagendeerd.

De budgetten 2017 omvatten eveneens de goedkeuring van de jaarverslagen 2016.
Deze jaarverslagen (waaronder de jaarverslagen van 8 Diyanet-moskeeën) zijn reeds aan de deputatie voorgelegd op donderdag 1 december 2016.

Gelet op de persberichten omtrent mogelijke onderrichtingen vanuit het Turkse Diyanet was het aangewezen om de behandeling in de provincieraad en verzending naar de gouverneur van deze jaarverslagen uit te stellen.

Ik heb voorgesteld om de comités van de 8 Diyanet-moskeeën die door de provincie worden betoelaagd in gezamenlijke, niet-openbare provincieraadscommissie in januari samen te roepen en aan de provincieraadsleden nadere uitleg te verstrekken over hun jaarverslag. Eveneens zullen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, zijnde Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Lommel, hierbij worden uitgenodigd om de plaatselijke werking en contacten tussen hun gemeentebestuur en de Dyanet-moskeeën te duiden”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove zei dat al in een interview met Het Belang van Limburg (p. 8) (zie hieronder) en in de Limburgse provincieraad op woensdag 21 december 2016.

(1) Homans dreigt met sluiting van Turkse moskeeën. De Morgen, 15-12-2016, p. 11. Provincie vraagt uitleg aan Diyanet-moskeeën. Het Belang van Limburg, 21-11-2016, p. 8.
(2) De Diyanet is het Turkse "Presidium voor Godsdienstzaken". Als instituut valt het Presidium onder het ministerie van Algemene Zaken, en als zodanig onder de Turkse eerste minister. Alle imams die via het directoraat worden opgeleid zijn overheidsdienaren.

Zie ook Turkije van 10-08-2016 en Het gaat over religie! van 14-03-2013 op deze website.