Pre-ecoregelingen voor de landbouwsector

De Vlaamse regering heeft een aantal pre-ecoregelingen goedgekeurd in de aanloop naar het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie (EU).

"Een goede zaak", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Het gaat onder andere over regelingen voor het inzaaien van productief kruidenrijk grasland, het ecologisch beheer van bestaand grasland, het inzaaien van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten, het toepassen van precisielandbouw per perceelniveau en het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan.

In welke mate geeft dat de richting aan die Vlaanderen wil uitgaan bij het definitieve GLB?"

Ik stelde er een aantal vragen over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 15 september 2021.

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Hilde Crevits.

  • Zie onder andere ook 'Ecoregelingen landbouw' van zondag 7 februari 2021 op deze website. 
     
  • Foto: Shutterstock.com.