Privatisering

“Wij werken voor winst voor die mensen [kansarmen], niet voor winst in de traditionele betekenis.” – in het kader van het debat rond de privatisering van de armoedeopvang (1)

Voor de N-VA en deze regering zijn privatisering een doel op zich", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"In een moderne, goed georganiseerde maatschappij zijn er bepaalde taken voor de privé en bepaalde taken voor de overheid.
Dat evenwicht, dat systeem wordt nu doorbroken. En niet omwille van budgettaire redenen, wel om ideologische redenen.

Opvang van kansarmen, asielzoekers en geïnterneerden, gevangenissen, veiligheid in de openbare ruimte, etc. zijn per definitie overheidstaken.

Zo wordt de hele maatschappij ontwricht.
Het zal jaren duren om dat recht te trekken.” 

 

(1) Citaat uit een interview in De Ochtend. Radio1, 29-09-2016

 

Zie ook Is er nog ruimte voor een lokaal sociaal beleid? van 08-05-2015 en Verdere privatisering veiligheid: debat graag! van 04-12-2014 op deze website.