Provincie Limburg betrokken bij SAS-protocol

Op donderdag 26 januari 2017 is het gerechtsgebouw van Hasselt, Parklaan 25/3 het Seksuele Agressie Set (SAS)-protocol ondertekend tussen verschillende partijen.
De provincie Limburg ondersteunt dit protocol via een brochure.

De ondertekenaars zijn het Parket Limburg, alle Limburgse ziekenhuizen, 9 Limburgse schouwartsen die de nodige expertise en ervaring hebben in het afnemen van de SAS, de dienst Forensische Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis (UZ) Leuven en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Dit protocol handelt over de seksuele agressie set, kortweg ‘de SAS’.
Het is een doos waarin al het nodige materiaal zit om het slachtoffer van een verkrachting medisch te onderzoeken.
Bij dit onderzoek wordt er gezocht naar ‘deoxyribonucleid acid’ (DNA) van de dader en zal de betrokken arts ook een uitgebreide beschrijving doen van de eventuele verwondingen van het slachtoffer.

De ondertekening van het SAS-protocol is een belangrijke stap in de richting van een multidisciplinaire aanpak van seksueel geweld.
Een slachtoffer zal naar één locatie worden gebracht waar zowel het onderzoek naar de bewijzen van het misdrijf plaatsvindt als waar men de nodige medische en psychosociale zorg verstrekt.

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove: “Als provincie Limburg ondersteunen wij dit protocol via de uitgave van een brochure, waarin aan slachtoffers wordt uitgelegd wat hun rechten zijn, wat er kan/gaat gebeuren, etc.
Deze brochure zal zowel digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar zijn vanaf aanvang april 2017.

Het is belangrijk dat wij als provinciebestuur dit soort initiatieven mee kunnen nemen en ondersteunen, zodat deze aanpak in alle Limburgse politiezones en gemeenten op  dezelfde manier gebeurt.

Ludwig Vandenhove was verontschuldigd op de officiële voorstelling omwille van het persmoment in Bilzen rond de herstelwerken aan de vijvers in natuurgebied De Hoefaert dat op hetzelfde ogenblijk plaatsvond.

 

Zie onder andere “Zedenfeiten staan bovenaan onze prioriteitenlijst”. Het Belang van Limburg, 27-01-2017, p. 4.

Zie ook Limburg kiest voor een integrale aanpak van intrafamiliaal geweld van 28-03-2014 op deze website.