Provincie Limburg steunt sociaal project De Alverberg

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove beslist gedurende 3 jaar een (maximale) jaarlijkse subsidie van 13 000 euro toe te kennen aan het ProgrammeringsDocument voor PlattelandsOntwikkeling (PDPO) III - project 'Schaapskudde: de levende, educatieve plattelandsmobiel' van de vzw Alverberg in Kortessem.

"Soms is het goed dat de provincie Limburg er nog is. Ik hoop dat alle politici van alle politieke partijen dat beseffen.
Vzw De Alverberg kreeg vroeger subsidies van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, maar sinds de laatste staatshervorming is die bevoegdheid overgegaan naar Vlaanderen. En daar zijn er dan weer de besparingen", zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.


 

Zie onder andere Provincie steunt schappskudde-project De Alverberg. Het Belang van Limburg, 16-09-2016, p. 7.

Zie ook Samenwerkingsproject ‘de Cirkel’ officieel van start van 01-07-2013 op deze website.