Provincie Limburg voorziet geld voor crisisopvang honden van kansarmen

“De relatie tussen kansarmoede en de sociale problematiek enerzijds en dierenwelzijn anderzijds bekommert mij al jaren”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
“Huisdieren betekenen voor die mensen vaak de enige buffer tegen eenzaamheid en/of het vergeten van of beter omgaan met hun problemen.

Dat is de reden waarom wij dit jaar met de provincie Limburg 12 000 euro uittrekken voor een proefproject samen met de vzw Beestig Wijs.
Dit bevestigt nog maar eens de voortrekkersrol die wij als provincie Limburg spelen op het gebied van dierenwelzijn.

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg op donderdag 8 februari 2018 (p. 1 en p. 4).

 

Zie ook Het toenemend armoedeprobleem: ook bij huisdieren van 12-09-2016 en Is dierenwelzijn sociaal? van 30-09-2012 op deze website.

 

Tags: