Provincieraden: (bijna) maat voor niets

Lege provincieraadszaal

"Ik had dit voorspeld: de provincieraden zijn qua bevoegdheden zo uitgehold dat er bijna geen agendapunten meer zijn. Dat is ook een strategie", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Het is nu al verschillende provincieraden dat de meeste agendapunten bestaan uit het aanduiden van afgevaardigden voor allerlei organen.
Echte inhoudelijk punten zijn er bijna niet.
Enerzijds omdat er door de beslissingen van de meerderheid in het Vlaams parlement (CD&V-N-VA-Open Vld) heel wat bevoegdheden zijn overgedragen naar Vlaanderen, anderzijds omdat er heel wat bevoegdheden zijn gedelegeerd naar de deputatie.

Het Belang van Limburg heeft het (dit keer) bij het rechte eind: 'Veel om het lijf had de provincieraad van maart niet. Op de (opnieuw erg beknopte) agenda ... .' (1) Bij de verslaggeving van de provincieraad was de titel eveneens veelzeggend: 'Eerste mini-provincieraad ook kort'. (2)

Het enige inhoudelijk agendapunt was het 'Beleidsplan Ruimte Limburg'.
Ik ben akkoord dat Limburg een eigen visie que ruimtelijke ordening probeert uit te werken, maar dan moeten de meerderheidspartijen consequent zijn en niet luisteren naar hun eigen, dezelfde partijen in de Vlaamse regering.
Anders is het verloren tijd en weggegooid geld.
Ik ben benieuwd of net niet, want in Limburg zeggen ze iets anders dan ze in Brussel doen.
Het zal nu niet anders zijn.

De voorzitter Huub Broers moet zijn 'job' echt nog leren. Neen, de provincieraad wordt niet goed geleid.
Ik kreeg zelfs na een persoonlijk feit - onterechte kritiek van Open Vld-fractieleider Frederick Vandeput op mijn beleid als gedeputeerde rond de everzwijnen - pas het woord na echt aandringen.
Dan word ik echt lastig.
Misschien kan je van een 'overloper' niet echt verwachten dat hij de rol van voorzitter aankan ...".

Foto: provincie Limburg