Publicatie 90 jaar Socialisme in Sint-Truiden

De Socialistische Partij Sint-Truiden bestaat 90 jaar.
Naar aanleiding van de viering van deze verjaardag op zondag 30 april 2012 in het Koninklijk Atheneum, Tichelrijlaan 1, heeft professor doctor Valère Stijnen een powerpointpresentatie gemaakt.

“Deze powerpointpresentatie heeft zeker niet de ambitie om historisch volledig te zijn, maar het is een unieke combinatie van foto’s uit de geschiedenis van het Socialisme in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

“Ik moet professor doctor Valère Stijnen hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij hierin heeft gestoken en vooral dat hij erin geslaagd is om deze presentatie op iets meer dan een maand klaar te krijgen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Tijdens de algemene vergadering van sp.a-Sint-Truiden, waarop de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 definitief werd goedgekeurd, is deze powerpointpresentatie nog eens overgedaan. Naar aanleiding hiervan is er ook een boek uitgegeven waarin alle beeldmateriaal is afgedrukt.

 

 

“Dit boek is eigenlijk een collectorsitem voor iedereen, die in Sint-Truiden met erfgoed en heemkunde bezig is.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Er zijn maar een beperkt aantal exemplaren gedrukt, maar wie er snel bij is, kan er één bekomen via een mail naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat Ludwig Vandenhove schreef voor deze publicatie.

 

 

Beste lezer

 

 

90 jaar Socialisme in Sint-Truiden: dat moe(s)t volgens mij gevierd worden.
Een goede partijwerking blijft voor mij een goede mix van traditie en vernieuwing.
Hoeveel hebben we in de huidige maatschappij niet te danken aan het Socialisme en hoeveel personen beseffen dat nog?

 

 

De vraag is alleen hoe begin je daaraan en hoe pak je dat zo origineel mogelijk aan in plaats van te werken met een tentoonstelling van statische foto’s?

 

 

En dan kom ik op de algemene vergadering van de stedelijke sportraad van vrijdag 17 februari 2012 professor doctor Valère Stijnen tegen, die inmiddels een goede vriend is geworden. Zo rijpte de idee om een PowerPointpresentatie te maken over 90 jaar Socialisme in Sint-Truiden: foto’s uit de algemene geschiedenis afgewisseld met foto’s uit de Sint-Truidense geschiedenis.

 

 

Dat is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan tenzij je Valère Stijnen heet.
Hij speelt als het ware met de computer en bepaalde programma’s en bijt zich echt vast in zo een project.
Toen wij op zondag 30 april 2012 in het Koninklijk Atheneum een ledenviering organiseerden, was de presentatie klaar.
Echt een titanenwerk: zich eerst moeten inwerken in de geschiedenis van het (Sint-Truidens) Socialisme en dan bijhorende foto’s zoeken en selecteren en dat allemaal op een goed maand tijd. Maar Valère Stijnen is daarin geslaagd.

 

 

Deze brochure is een afdruk van de PowerPointpresentatie, die een goed overzicht geeft van 90 jaar Socialisme in Sint-Truiden zonder volledig en een echt historisch wetenschappelijk document te zijn.

 

 

Wij hopen op basis van het nu al afgeleverde resultaat nog heel wat foto’s binnen te krijgen en hebben de ambitie om hier volgend jaar een echt fotoboek rond uit te geven en de aanzet te geven om een echt Socialistisch erfgoed in Sint-Truiden uit te bouwen.

 

 

Ik wil iedereen bedanken, die foto’s bezorgd heeft, in het bijzonder de weduwe (Nicole Reynders) en de zoon (Peter) van wijlen Julien Dufaux, de echtgenote (Tinneke Mathijs) van wijlen Mil Vanijlen, Boudewijn Cans en de andere personen.

 

 

Uiteraard een hele dikke merci aan Valère zonder wie deze realisatie niet mogelijk was geweest.

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Viering 90 jaar Socialisme Sint-Truiden succes!’ van 7 mei 2012 op deze website.