Rechterlijke uitspraken moeten nageleefd worden

“In een democratie zijn er de drie traditionele machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke.
Zij moeten gescheiden van elkaar kunnen werken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Velen zullen het theorie vinden. Of zeggen dat we toch niet in een echte democratie leven.

Dat is nochtans niet waar: we leven in een democratie met alle pluspunten en alle gebreken. En er is nog altijd geen minder slecht systeem. 
We vinden dat zo logisch dat we daar meestal niet meer bij stilstaan. Nochtans zijn er een aantal elementen en gebeurtenissen, die onze democratie ernstig bedreigen. Nemen we bijvoorbeeld maar de opkomst van extreemrechts.

We moeten onze democratie koesteren en er goed op letten dat we de principes ervan respecteren.
Dat is nu precies wat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) niet doet door uitspraken van de rechterlijke macht, in casu de Raad van State, naast zich neer te leggen. (1)
Nu vindt de bevolking dat niet erg, want het gaat over asielzoekers. Meer bepaald om aan mannelijke asielzoekers geen opvang meer aan te bieden om voorrang te geven aan kinderen en vrouwen.

Maar diezelfde bevolking beseft niet dat dit een gevaarlijk precedent kan zijn. In welke samenleving komen wij immers terecht als rechterlijke uitspraken niet meer nageleefd worden?
Hoe zou de bevolking reageren als:
-iemand een ongeluk krijgt als gevolg van de slechte toestand van een wegdek en de gemeente veroordeeld wordt tot het betalen van de schade, maar dat weigert;
-een gezin werken laat uitvoeren aan de woning, dat slecht gebeurt en de betrokken aannemer veroordeeld wordt om een schadevergoeding te betalen, maar dat weigert;
-een werknemer onterecht wordt ontslagen, de werkgever veroordeeld wordt om betrokkene opnieuw aan te werven en/of een vergoeding te betalen, maar dat weigert.
Ik zou nog vele voorbeelden kunnen geven.
Bij zulke concrete gevallen zou de bevolking veel heftiger reageren.
Nicole De Moor schept een gevaarlijk precedent, waarvan ze de mogelijk zware gevolgen onvoldoende inschat.

Ik steun de oproep via een open brief van een aantal grondwetsspecialisten ‘Is België nog wel een democratische rechtsstaat?’. (2)

Neen, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie is niet goed bezig in het belang van onze democratie.”
___

Tags: