Recordhouder klachten tegen mij?

“Ja, als er een rangschikking opgemaakt zou worden van politici, die (gerechtelijke) klachten tegen zich hebben (gekregen) omwille van bestuurlijke en/of politieke beslissingen, zou ik zeker sterk vooraan eindigen, wellicht eerste.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Die gaan van dierenwelzijn over ruimtelijke ordening tot leefmilieu en nog een aantal andere zaken (colums Koen Meulenaere; ontslag ambtenaar; etc.).

Dit zegt veel over mij, omdat ik altijd de decretale/wettelijke grenzen probeer af te tasten om het gelijk van de overheid af te dwingen en omdat ik steeds een rechtlijnige politieke lijn verdedig. Maar dit zegt nog veel meer over de maatschappelijke evolutie, waarbij personen en/of bedrijven altijd hun individueel gelijk proberen te halen op het algemeen belang in een overgejuridiseerde samenleving.

Je moet als politicus en zeker als ambtenaar al bijna een ‘don quichotte’ zijn om hier consequent blijven in op te treden, zeker als er dan gedreigd wordt met schadevergoedingen tegen uw persoon, zoals in het dossier van het Bloesemklooster in Zepperen (Sint-Truiden).”

Hieronder vindt u het persbericht.

Welke ambtenaar zou nog durven optreden?

“Welke ambtenaar durft nog op te treden, bijvoorbeeld bij overtredingen qua ruimtelijke ordening en/of leefmilieu?”, vraagt ex-burgemeester van Sint-Truiden en gedeputeerde Ludwig Vandenhove  zich af.

 Ludwig Vandenhove doet dit naar aanleiding van een eis tot schadevergoeding aan zijn adres via een advocaat van de NV Immo Casa, de uitbater van het Bloesemklooster in Zepperen (Sint-Truiden).
“Op vrijdag 31 januari 2014 kreeg ik een mail en een aangetekende brief om uiterlijk op donderdag 20 februari 2014 een schadevergoeding te betalen van 7 164,00 euro, omdat er zogezegd inkomsten misgelopen waren.
Ik citeer: “Mijn cliënte maakt mij dit dossier over waaruit blijkt dat u aansprakelijk bent voor de schade geleden naar aanleiding van het onregelmatig opleggen van stakingen van gebruik door de lokale politie van Sint-Truiden.
Ik stel namelijk vast dat deze stakingsbevelen geen preventieve werking meer konden hebben en bovendien kennelijk onredelijk waren. Om die reden dient te worden aangenomen dat deze maatregelen berusten op machtsafwending of machtsoverschrijding.”

Ik heb in 2011 een aantal keren controles laten uitvoeren, na klachten van buren en inwoners van Zepperen, omdat dit vakantieverblijf en conferentiecomplex al uitgebaat werd, hoewel er officieel geen bouwvergunning was.

Ik heb toen zelf een persoonlijk onderhoud gehad met de eigenaar op zijn vraag.
Punt van discussie was dat hij vond niet de normale procedure te moeten volgen omwille van het feit dat een voormalig klooster niet onder de reguliere wetgeving qua ruimtelijke ordening zou vallen.

En nu dit. Begrijpen wie kan!

Dit is eens een ander verhaal dan het traditionele dat de ambtenaren te streng optreden.
Het bevestigt mijn stelling dat er in Vlaanderen meer echte handhaving zou moeten zijn.
Ik heb dit als burgemeester altijd consequent toegepast en dring nu ook steeds aan bij de afdeling milieuinspectie van de Vlaamse gemeenschap (klasse 1) en/of de betrokken gemeente (klasse 2),  ingeval van milieuovertredingen, om dit te doen.

Ik laat deze klacht via de normaal gerechtelijke weg lopen, maar begrijp waarom ambtenaren (vaak) niet durven optreden.”

 

 Zie onder andere Vakantieverblijf eist ruim 7.000 euro van Ludwig Vandenhove. Het Nieuwsblad, 20-02-2014, p. 22. Immo Casa eist schadevergoeding ex-burgemeester. Het Laatste Nieuws, 20-02-2014, p. 20.