Regionale Landschappen (RL) meer betrekken bij NIP‘s

Blijkbaar zijn landbouwers tot nu toe weinig geïnteresseerd in zogeheten Niet-Productieve Investeringen (NIP).

“Waarom de RL niet meer betrekken bij het uitwerken van projecten en de realisatie ervan op het terrein?”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor.

Ludwig Vandenhove stelde er een vraag over in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 24 februari 2021 aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.

“Meer ruchtbaarheid aan de maatregelen geven, moet zeker gebeuren. Maar zal dit volstaan? Moeten landbouwers ook niet overtuigd worden dat ze meer in de richting moeten denken van het leefmilieu, de natuur en het klimaat binnen hun activiteiten?
NIP’s moeten hen helpen meer toekomstgericht en meer duurzaam te denken”, aldus Ludwig Vandenhove.

Er moet eveneens bekeken worden in welke mate er meer en beter kan samengewerkt worden met organisaties en instellingen, die over veel terreinkennis beschikken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de RL, waarin alle gebruikers van de OPEN ruimte vertegenwoordigd zijn.
Waarom zet de minister niet eens een experiment en/of een proefproject op met één of enkele RL?
Waarom geen agro-ecologen ter beschikking stellen aan de RL, die proactief de baan op gaan om landbouwers - vrijblijvend - te begeleiden?
Er moet meer kwaliteitsvolle inzet komen, met de juiste terreinkennis, op maat van de streek en volgens regionaal verschillende noden. Zo kunnen de landbouwers ontzorgd, begeleid en geactiveerd worden en valt de hele administratieve rompslomp weg.
Dan kunnen landbouwers en/of landbouworganisaties nog altijd als (enige) aanvragers fungeren.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)