Reorganisatie… neen AFSCHAFFEN!

“En maar diensten, die AFGESCHAFT worden”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Waarom durft de Vlaamse regering dat niet eerlijk zeggen?
In plaats daarvan wordt gesproken over reorganisatie.”

Ja, er verdwijnen maar diensten.
Nu weer het district Sint-Truiden van het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gaat de huidige dienstverlening niet in het gedrang komen?
Wat gebeurt er met de personeelsleden, die er momenteel werkzaam zijn en vooral worden zij vervangen als zij op termijn met pensioen gaan?
Kunnen alle personeelsleden in dienst blijven?  En als zij moeten verhuizen, betekent dit weer een extra mobiliteitsprobleem.
Gaat dit weer niet leiden tot privatisering van sommige taken?

In plaats van basisdienstverlening net te decentraliseren omwille van de dienstverlening aan de burger en de duurzaamheid, opteert de Vlaamse overheid voor meer centralisatie”, aldus sp.a-Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns. “Met de betrokken gemeentebesturen, is er bovendien geen enkele communicatie geweest.”

Els Robeyns zal hierover een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts.

En wat heeft de CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden gedaan?
Deze afschaffing gewoon passief ondergaan?’, zegt Ludwig Vandenhove.

Zie ook Verdwijnt de Vlaamse steun voor de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen? van 12-02-2015 op deze website.