Resultaten Genk-Zuid

“Ik ben tevreden over de resultaten van de 2de humane biomonitoring, die is uitgevoerd onder 124 jongeren van 14 of 15 jaar in Genk-Zuid”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid Ludwig Vandenhove.

De cijfers zijn op donderdag 8 maart 2018 bekendgemaakt door de onderzoeksgroep milieugezondheidszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid. (1)

Er zijn aantoonbare cijfers dat jongeren minder zware metalen in hun lichaam hebben dan in 2010. De kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) liggen wel 44% hoger dan in Vlaanderen, maar dat is niet alleen toe te schrijven  aan de industrie”, aldus Ludwig Vandenhove.

We zullen de situatie zo strikt mogelijk moeten blijven opvolgen. Daarom is het instrument zoals de stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid een goede methodologie.
Tweemaal per jaar komen alle betrokken administraties, instanties en overheden samen om de cijfers en de situatie te evalueren.

Mijn persoonlijke conclusie: bedrijven moeten strikt opgevolgd en gecontroleerd worden, maar zolang er andere, eerder algemene factoren spelen, zoals verkeer, zal het steeds moeilijker worden om hen, terecht of onterecht, met de vinger te wijzen.
Nog maar eens een reden dat de overheid een algemeen klimaatbeleid moet voeren, waarbij iedereen haar/zijn inspanningen moet doen en dat zo goed mogelijk gemonitord wordt.

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in De Standaard van vrijdag 9 maart 2018 (p. 28).   


(1) Nieuwe humane biomonitoring in Genk-Zuid toont geruststellende resultaten. www.zorg-en-gezondheid.be, 08-03-2018.

Zie onder andere Gezondheid Genkse jongeren gaat erop vooruit in onderzoek naar impact industrie. www.tvl.be/nieuws, 08-03-2018.

Zie ook Stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid van 20-01-218 op deze website.

Foto: tvl.be

 

 

Tags: