Samenwerkingsproject ‘de Cirkel’ officieel van start

Op vrijdag 28 juni 2013 werd in de Abdij Mariënlof (Colenstraat 1 in Borgloon) officieel het startsein gegeven van het samenwerkingsproject ‘de Cirkel’.
13 uiteenlopende organisaties gaan samenwerken om het landschap in en rond Jesseren duurzaam te beheren en tekenden een engagementsverklaring.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding en benadrukte dat samenwerking en wederzijds begrip in deze OPEN ruimte de sleutel tot succes van dit project zullen zijn.

“Ik heb al een aantal partners over de vloer gehad en jullie zijn steeds welkom als er moet bemiddeld worden, maar ik hoop dat dit zo weinig mogelijk het geval zal zijn.”, zei Ludwig Vandenhove.

Wij moeten ons focussen op de samenwerkingsmogelijkheden, niet op de verschillen en/of tegenstellingen.
Een kind met vele -13, misschien in de toekomst nog meer, 18 (?)- kan (ook) een mooi kind zijn.”

Naast Ludwig Vandenhove was de heer Alex Datema  van de gebiedscoöperatie Westerkwartier in Groningen onder andere een van de sprekers.
“De engagementsverklaring, die hier vandaag ondertekend wordt, is bijna een kopie van ons project.”, zei  de Nederlandse landbouwer.

Elke partner kreeg 1 minuut spreektijd en mocht toelichten via een symbolisch voorwerp waarom zij/hij participeert aan ‘de Cirkel’.
Mevrouw Mietje Peeters van de dienst Milieu en Natuur van de provincie Limburg bleef perfect binnen de minuut en stond stil bij het Limburgsymbool als uiting van partnerschap en samenhorigheid.

Hieronder vindt u de perstekst.

Het samenwerkingsproject ‘de Cirkel’ gaat van start

Vanochtend wordt het startsein gegeven voor het samenwerkingsproject ‘de Cirkel’. De ‘Cirkel’ groepeert 13 uiteenlopende lokale organisaties en besturen die samen willen werken om het landschap in en rond Jesseren duurzaam te beheren.

Momenteel voert de Vlaamse Landmaatschappij een ruilverkavelingsproject uit in Jesseren. Deze ruilverkaveling strekt zich uit over de gemeenten Borgloon, Kortessem en Tongeren en komt volgend jaar in een eindfase terecht.
Op het einde van de rit zal er heel wat gerealiseerd zijn in dit het gebied; hetgeen ten goede zal komen voor de landbouw, het landschap, de natuur en de recreatie. Heel wat terreinen zullen beschikbaar worden gesteld voor natuur- en landschapsontwikkeling. Natuurlijk zullen deze terreinen en de aangelegde wandelpaden, wachtbekkens, houtkanten en hagen, hoogstamboomgaarden, … onderhouden moeten worden. Dit zal de komende jaren veel werk met zich meebrengen en inspanningen vragen van de lokale besturen en terreinbeherende organisaties.

Een duurzame samenwerking en bundeling van krachten
Om tot een duurzaam landschapsbeheer te komen in Jesseren hebben 13 lokale besturen en organisaties – de Provincie Limburg, stad Borgloon, gemeente Kortessem, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Boerenbond, Agro-beheerscentrum Eco², Limburgs Landschap, De Wroeter, Boomgaardenstichting, De Alverberg – de handen in mekaar geslagen en zich verenigd in de ‘Cirkel’. Samen willen ze werken aan een samenhangende visie inzake het landschapsbeheer. Ook bundelen de partners hun krachten (knowhow, mensen en middelen) bij de uitvoering van de onderhoudswerken.
De ‘Cirkel’ wil daarbij een platform zijn waarbinnen afstemming van visies inzake landschapsbeheer kan gebeuren en waarbinnen terreineigenaars, besturen, natuurbeschermers, landbouwers en sociale economiebedrijven, … gezamenlijk afspraken maken op welke manier dit beheer het best kan uitgevoerd worden.

1+1 is zoveel meer dan twee
De ‘Cirkel’ wil daarbij ook innovatief zijn waarbij door kruisbestuiving tussen de partners en lokale verbondenheid nieuwe ideeën kunnen ontstaan en uitgeprobeerd worden: natuurbeheer door landbouwers, biomassa als hernieuwbare energie, alternatieve financiering, streekproducten, ….De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de combinatie van een aanpak op maat van het gebied en een sterk lokaal partnerschap de beste garantie vormt voor een duurzame aanpak en bovendien een ideale voedingsbodem vormt voor het tot stand brengen van synergiën en win-winsituaties tussen partijen.

Vanochtend vindt het startmoment plaats waarop de 13 partners een engagementsverklaring zullen ondertekenen.

 

Zie ook www.vlm.be.

Zie onder andere Cartoon: Wederzijds begrip! van 3 april 2012 en Samenwerken in de OPEN ruimte! van 26 juni 2013 op deze website.