SERV licht Vlaamse begroting door

Op dinsdag 13 juli 2021 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de analyse door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

“Ik vind het altijd erg opvallend hoe verschillend adviezen van bepaalde organisaties, zoals nu deze van de SERV,  gelezen worden, dus zeker geïnterpreteerd worden, afhankelijk van tot welke politieke partij de verkozene behoort. Het gaat nochtans over dezelfde tekst…”, zegt Ludwig Vandenhove.

De belangrijkste opmerking van de SERV behelst voor mij dat de Vlaamse regering zich nu te zeer focust op minder uitgaven en niet of alleszins te weinig op meer inkomsten. (1)
Ik deel die analyse en bekommernis.
Kan het debat niet opengetrokken worden?
Meer inkomsten betekent per definitie niet enkel hogere belastingen, zoals Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele het al te vaak voorstelt.

Ook de SERV heeft heel wat aandacht voor de door de Vlaamse regering voorgestelde technieken om de begroting en vooral de uitgaven onder controle te houden, zoals de Vlaamse Brede Heroverweging en de uitgavendoorlichtingen (de zogeheten spending reviews). (2)
Ik heb nog maar eens herhaald dat dat voor mij inderdaad technieken zijn, maar niet meer of niet minder.
Uiteindelijk blijft het bij welke politieke keuzes de Vlaamse regering maakt.
Als blijkt dat er nu al een groot verschil in snelheid tussen de diverse diensten en de beleidsdomeinen qua analyse van de Vlaamse Brede Heroverweging, wordt mijn stelling bevestigd.
Politiek blijft - gelukkig wat mij betreft - politiek en daar zullen dat soort eerder technische debatten niets aan veranderen.
Een debat over de begroting of een begrotingsaanpassing blijft een politiek debat.
We zullen kijken wat er van deze theoretische beschouwingen overblijft in de begrotingscijfers bij het einde van deze legislatuur. Enig realisme is hier dus op zijn plaats.

Hoe kijkt de SERV aan tegen de inspanningen, die nodig zijn vanuit de gemeentebesturen in het kader van de relance?
Belfius heeft gewaarschuwd dat vanuit Vlaanderen de ondersteuning van de gemeentebesturen niet mag stilvallen gezien de impact op de relance. (3)
Met de minderinkomsten voor de gemeenten uit de energie-intercommunales als gevolg van de gewijzigde energiefactuur, zal dit probleem alleen nog maar toenemen. (4) ”